OKRs - Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc mới của UEH năm 2021

15 tháng 03 năm 2021

OKRs (Objective Key Results) với ưu thế hơn KPIs về số lượng mục tiêu ít và trọng điểm, mang tính hợp tác, tư duy dám làm những điều mới và đột phá, được UEH triển khai thực hiện từ năm 2021.

Cùng hiểu về OKRS

Từ năm 2012, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã triển khai việc đánh giá kết quả thực hiện công việc thông qua bộ tiêu chí được xây dựng dựa trên KPI. Việc triển khai bộ tiêu chí theo KPI đã giúp UEH có cơ sở đánh giá kết quả làm việc của viên chức, người lao động được chính xác, công bằng, khách quan. Tuy nhiên, mô hình đánh giá kết quả công việc theo KPI qua thời gian dài triển khai đã bộc lộ những khuyết điểm khi áp dụng trong cơ sở giáo dục đại học và thời kỳ chuyển đổi số hiện nay. Các chỉ tiêu KPI mang tính định tính dẫn đến việc khó đánh giá và dễ gây tranh cãi.

Trên cơ sở tham khảo một số cơ sở giáo dục đại học quốc tế, doanh nghiệp, việc đánh giá kết quả thực hiện công việc dựa trên sự thỏa thuận về mục tiêu công việc trong năm giữa lãnh đạo và nhân viên. Phương thức triển khai OKRs tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt ra các mục tiêu và đánh giá kết quả thực hiện dựa trên kế hoạch chiến lược và định hướng phát triển. Do đó, việc triển khai đánh giá kết quả thực hiện công việc theo phương pháp Objective Key Results là điều cần thiết.

Theo GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH: Khi đặt ra các mục tiêu cho OKRs, UEH mong muốn các đơn vị dựa vào các điểm mạnh của đơn vị để phát huy, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đồng thời, các đơn vị nhân thấy được các điểm yếu hiện tại để khắc phục nhằm xây dựng UEH phát triển trong tương lai.

Tại UEH, OKRs được thiết lập nhằm đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị trong năm; đánh giá kết quả công tác của lãnh đạo đơn vị thuộc Trường; xếp loại thi đua khen thưởng của đơn vị; cơ sở điều động, bổ nhiệm, miễn nhiễm lãnh đạo đơn vị thuộc Trường. Căn cứ xây dựng OKRs dựa trên chức năng, nhiệm vụ các đơn vị; kế hoạch hoạt động năm của trường; kế hoạch hoạt động năm của đơn vị; chỉ tiêu nhiệm vụ do BGH/Khoa giao khoán. Cách thức xếp loại, đánh giá OKRs: 75 -100 điểm: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, 60-75 điểm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50-60 điểm: Hoàn thành nhiệm vụ.

OKRs đã thực hiện phân định cho các đơn vị đào tạo 04 mục tiêu chính để thực hiện trong năm 2021 bao gồm: Quản trị và điều hành chung; các hoạt động đào tạo; hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao tri thức, đổi mới sáng tạo; hoạt động hợp tác quốc tế. Đối với các đơn vị quản lý có 04 mục tiêu chính: nâng cao vị thế, hệ thống quản trị, chất lượng dịch vụ, phát triển đội ngũ.

Tại buổi lễ Lễ Vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu, giải thưởng năm 2020, trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020 và ký kết OKRs các đơn vị (ngày 12/03/2021), lãnh đạo các đơn vị đào tạo đã tiến hành ký kết OKRs năm 2021 với sự chứng kiến của Quý Thầy Cô Lãnh đạo nhà trường.

Các đơn vị đào tạo ký kết OKRs năm 2021

Các đơn vị toàn trường cùng đồng lòng, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu OKRs theo định hướng phát triển của nhà trường, từng bước giúp UEH hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học đa ngành, đa lĩnh vực và sớm có tên trên BXH Top 500 trường Đại học tốt nhất châu Á.

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông, Phòng Quản trị nguồn nhân lực.

Chia sẻ