Thông báo về việc giảng dạy và học tập hình thức online từ ngày 17/02 đến hết ngày 29/02/2020

14 tháng 02 năm 2020

 

Số/Ký hiệu
281/TB-ĐHKT-VP
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài, Phó Hiệu trưởng
Trích yếu
Thông báo về việc giảng dạy và học tập hình thức online từ ngày 17/02 đến hết ngày 29/02/2020
Bản đầy đủ Tải về

 

Căn cứ Thông báo số 206/TB-ĐHKT-VP ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc kéo dài thời gian nghỉ đến hết ngày 16/02/2020 của Trường;

Để chuẩn bị cho việc giảng dạy và học tập trong thời gian tới, Trường thông báo đến các khoa/viện đào tạocác đơn vị liên quan và người học thực hiện các nội dung sau:

Giảng viên, người học các hệ, trình độ đào tạo theo thực hiện hình thức giảng dạy và học tập online từ ngày 17/02 đến hết ngày 29/02/2020. Giảng viên có thể chọn các hình thức giảng online như sau: LMS (giảng trực tuyến hay recording), Livestream (facebook), Classroom (Google), Microsoft Office 365, Blue Green, Skype, Zoom Meeting. Giảng viên giảng dạy theo thời khóa biểu của Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí (sẽ thông báo trên Dashboard từ thứ Bảy, ngày 15/02/2020).

Giảng viên trực tiếp thông báo cho người học theo địa chỉ email của người học có trong Dashboardngười học xem thông báo về việc học từ giảng viên thông qua email của người học do Trường cung cấp (trường hợp người học quên password thì liên hệ với Phòng Công nghệ thông tin để được cung cấp). 

Các khóa học mới khai giảng (Khóa 24.2 LTĐHCQ, Khóa K2020 Đợt 1 tại Bình Thuận, Vĩnh Long); các lớp Giáo dục thể chất; các lớp Khởi nghiệp kinh doanh sẽ tiếp tục dời lịch học thêm 2 tuần nữa cho đến hết ngày 29/02/2020.

- Lịch thi kết thúc học phần của các hệ, trình độ đào tạovẫn thi tập trung theo lịch của Trường.

- Lãnh đạo các khoa/viện đào tạo lập danh sách giảng viên chưa thực hiện giảng dạy bằng hình thức LMS gửi về Phòng Công nghệ thông tin để tổ chức tập huấn trong thời gian từ ngày 17/02 đến hết ngày 22/02/2020.

Trường đề nghị trưởng khoa/viện đào tạo triển khai cho giảng viên (kể cả giảng viên thỉnh giảng)các trưởng đơn vị quản lý đào tạo thông báo đến viên chức, người học biết để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ quý Thầy/Cô, người học vui lòng liên hệ:

1. Hỗ trợ kỹ thuật giảng dạy và học tập online, cung cấp password email của người học: Phòng Công nghệ thông tin (Điện thoại: 028.382.57263091.371.3238).

2. Hỗ trợ về thời biểu, lịch thi, giảng đường: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí (Điện thoại028.385.32247, 0908.371.654).

 

Chia sẻ