Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi training khai thác học liệu thư viện UEH cho sinh viên tại Phân hiệu Vĩnh Long.

27 tháng 11 năm 2020

Ngày 26/12/2020, tại Phân hiệu Vĩnh Long, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tập huấn khai thác học liệu thư viện UEH cho sinh viên Khóa đầu tiên tại Phân hiệu Vĩnh Long. Buổi training nhằm tạo điệu kiện thuận lợi cho sinh viên, cố vấn học tập và giảng viên tại Phân hiệu Vĩnh Long có điều kiện tiếp cận, khai thác nguồn học liệu thư viện UEH.

Đến dự và phát biểu đề dẫn cho buổi tập huấn có ThS. Nguyễn Thị Thý Liễu – Phó Giám đốc thường trực Phân hiệu Vĩnh Long và ThS. Hoàng Tuyết Anh - Giám đốc UEH Library cùng các Giảng huấn buổi training gồm: Cô Nguyễn Trần Minh Châu và Cô Đặng Châu Thanh Hiền. Buổi training có hơn 40 giảng viên, viên chức và gần 150 sinh viên Phân hiệu Vĩnh Long tham gia, gồm 2 sections: SmartLibrary và Kỹ năng khai thác tài nguyên học liệu thư viện UEH hiệu quả.

Thư viện thông minh của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là kết quả của dự án nghiên cứu và phát triển của những người Việt Nam làm việc trong lĩnh vực Thư viện, Công nghệ thông tin và Kiến trúc. Tính đến thời điểm hiện tại, tại Việt Nam và Đông Nam Á, Thư viện thông minh đầu tiên và duy nhất này là một giải pháp tổng thể tích hợp các công nghệ 4.0 “Made in Vietnam”, cụ thể là: Quản lý thông minh, Cung cấp dịch vụ thông minh, Cung cấp trải nghiệm thông minh, Cung cấp hạ tầng thông minh. Thư viện nhằm cá nhân hóa trải nghiệm người dùng thư viện, không gian tương tác sáng tạo tri thức, chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện.

Thư viện thông minh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) có hơn 428.000 tài liệu điện tử thuộc lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, kế toán, ngân hàng, quản trị, luật, ... Trong đó có trên 600 đầu sách đến từ Harvard Business Review Press và hơn 36.000 đầu sách từ các nhà xuất bản thuộc những trường đại học danh tiếng như: Aberdeen University Press, Amsterdam University Press, Cambridge University Press, Harvard University Press, McGill-Queen's University Press, MIT Press, Oxford University Press, Princeton University Press, State University of New York, Stanford University Press, Yale University Press, ...Người học có thể đăng ký các phòng học nhóm, tra cứu tài liệu trực tuyến trên Cổng thông tin Thư viện và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của người làm Thư viện.

Một số hình ảnh tại buổi training:

Tin, Ảnh: Phòng Đào tạo và Phòng Tuyển sinh – Truyền thông (PHVL)

Chia sẻ