Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giữ vững vị trí số 1 trong các trường kinh tế, kinh doanh và thuộc top 10 trường đại học tốt nhất tại Việt Nam theo Bảng xếp hạng Webometrics

29 tháng 07 năm 2021

Năm 2021, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) vừa được Webometrics xếp hạng thứ 9 trong các trường đại học tại Việt Nam, tăng 02 bậc so với năm 2020. Đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của UEH trên hành trình nâng cao danh tiếng học thuật trong khu vực Châu Á, hướng tới đại học đa ngành.

Tháng 7/2021, Bảng xếp hạng Webometrics đã công bố kết quả xếp hạng lần 2 năm 2021. Theo đó, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã vượt 02 bậc, từ hạng 11 (năm 2020) lên hạng 9 trong số 179 trường ở Việt Nam được tham gia xếp hạng năm nay, xếp vị trí thứ 83 khu vực Đông Nam Á, và xếp thứ nhất trong số các trường đại học  thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh và luật tại Việt Nam (trong 3 năm liền).

Sự tiến bộ này còn thể hiện UEH tăng 605 bậc (xếp hạng 2822) so với năm 2020 (xếp hạng 3427) trong số các cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng trên toàn thế giới năm 2021.

UEH đứng vị trí thứ 9 trong 179 cơ sở giáo dục tại Việt Nam và đứng thứ nhất trong số các trường đại học lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh và luật tại Việt Nam trên bảng xếp hạng Webometrics (tháng 07/2021)

Bảng xếp hạng Webometrics do Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) thực hiện từ năm 2004, với dữ liệu được thu thập đầu tháng 1, tháng 7 hàng năm và công bố vào cuối tháng. Bảng xếp hạng này bao gồm hơn 31.000 cơ sở giáo dục đại học toàn cầu.

Bảng xếp hạng đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về độ hiển thị (visibility) thể hiện mức độ ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến, độ minh bạch hay độ mở về tài nguyên học thuật (transparency or openness) trên Google Scholar, và độ xuất sắc học thuật (excellence or scholar) đo lường số lượng bài báo được trích dẫn nhiều nhất.

Tháng 7/2021, các chỉ số xếp hạng được quy định với trọng số cụ thể như sau:

  1. Visibility (độ hiển thị): chỉ số về số lượng đường liên kết từ bên ngoài dẫn tới website của trường đại học. Đây là chỉ số đánh giá mức độ ảnh hưởng của hệ thống website của trường đại học (trọng số: 50%).
  2. Transparency hay Openness (độ minh bạch hay độ mở): chỉ số về lượng trích dẫn của 210 nhà khoa học hàng đầu của trường đại học có hồ sơ trên Google Scholar. (loại trừ 20 nhà khoa học có số trích dẫn cao đột biến, nếu có). Dữ liệu lấy từ Google Scholar profiles. Đây là chỉ số liên quan đến mức độ lan toả về học thuật của trường đại học (trọng số: 10%).
  3. Excellence hay Scholar (độ xuất sắc học thuật): chỉ số xếp hạng lượng bài báo của nhà trường trong nhóm 10% bài báo được trích dẫn nhiều nhất thuộc tất cả 27 nhóm lĩnh vực chuyên môn (giai đoạn 2015-2019). Đây là chỉ số đánh giá chất lượng các công trình công bố quốc tế của trường đại học theo cơ sở dữ liệu Scimago (trọng số 40%).

INDICATORS

MEANING

METHODOLOGY

SOURCE

WEIGHT

VISIBILITY

Web contents Impact

 Number of external networks (subnets) linking to the institution's webpages (normalized and then the maximum value is chosen)

 Ahrefs
 Majestic

50%

TRANSPARENCY
(or OPENNESS)

Top cited researchers

 Number of citations from Top 210 authors (excl. top 20 outliers)
  See Transparent Ranking for additional info

 Google Scholar
 Profiles

10%

EXCELLENCE
(or SCHOLAR)

Top cited
papers

 Number of papers amongst the top 10% most cited in each one of the all 27 disciplines of the full database
  Data for the five year period: 2015-2019

 

40%

Phương pháp đánh giá hiện tại của xếp hạng Webometrics (Nguồn: Webometrics)

Với các giải pháp mang tính chiến lược và đồng bộ trong việc gia tăng chất lượng cũng như số lượng công bố quốc tế, từ tháng 01 đến tháng 7/2021, UEH đã đạt 300 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/ Scopus (so với cả năm 2020 là 380 bài).

Những nỗ lực của tập thể UEH từ những hoạt động như xây dựng bản tin UEH để cung cấp những thông tin hữu ích, đẩy mạnh công tác truyền thông trên môi trường trực tuyến, thực hiện nhiều chương trình lan tỏa tri thức đa lĩnh vực, kết nối cộng động nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để mang đến những sáng kiến, đến đề xuất giải pháp thiết thực đóng góp cho sự phát triển của xã hội,… đã làm gia tăng vị trí UEH trong hệ thống xếp hạng của Webometrics năm 2021.

Kết quả xếp hạng thứ 9 trong các cơ sở giáo dục tại Việt Nam là bước tiến mạnh mẽ, thể hiện nỗ lực vươn lên đáng ghi nhận của UEH trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện những chiến lược của mình. Để tiếp tục nâng cao vị trí của UEH trên bảng xếp hạng Webometrics và các bảng xếp hạng quốc tế uy tín khác, mọi thành viên của UEH sẽ tiếp tục nỗ lực trong nghiên cứu khoa học và công bố, nâng cao chất lượng và số lượng bài báo trên tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước; tích cực tham gia các hoạt động giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng; tăng cường sử dụng các nền tảng, công cụ học trực tuyến của nhà trường và thư viện thông minh UEH, chia sẻ tài nguyên phục vụ nghiên cứu học tập,…

UEH đang bước tiến gần hơn trong chiến lược trở thành Đại học đa ngành có danh tiếng học thuật trong khu vực Châu Á vào năm 2030. Với sức sống mạnh mẽ, bền bỉ tuổi 45, UEH đang sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới, với khát vọng vươn tầm quốc tế.

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông, Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế.

Báo chí đưa tin:

1. Báo Giáo dục và Thời đại: UEH 3 năm liền đứng đầu các trường Kinh tế, quản lý, kinh doanh tại Việt Nam

2. Báo Sinh viên Việt Nam: Trường ĐH Kinh tế TP. HCM lọt top 10 đại học tốt nhất tại Việt Nam

Chia sẻ