Trường Kinh doanh UEH - Thành viên Đại học UEH đa ngành & phát triển bền vững

21 tháng 09 năm 2021

Phát huy những thành tựu đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh trên chặng đường 45 năm phát triển của UEH, Trường Kinh doanh UEH (UEH College of Business) ra đời với sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ quốc tế, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao tri thức mới trong lĩnh vực Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Du lịch, Khách sạn, Thể thao và Dịch vụ cá nhân đến cộng đồng doanh nghiệp, học giả, nhà quản lý trong khu vực và trên thế giới.

Toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động lớn đến mọi mặt đời sống xã hội. Hoạt động Đào tạo - Nghiên cứu - Tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cũng không nằm ngoài xu hướng chung, khi chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của các điều kiện về kinh tế - xã hội, công nghệ, hành vi kinh doanh. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao có khả năng tư duy kết nối đa lĩnh vực thì sự kết hợp giữa các lĩnh vực trong một trường như thương mại, ngân hàng, tài chính, du lịch, kế toán, quản trị, ... để đạt hiệu quả trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn kinh doanh là xu hướng tất yếu.

Giai đoạn 2021 - 2025, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chuyển mình để phù hợp nhu cầu thị trường và bối cảnh quốc tế hóa với Chiến lược tái cấu trúc trở thành Đại học đa ngành, đa lĩnh vực về kinh tế, kinh doanh, quản lý, luật, thiết kế và công nghệ. 

Phát huy những thành tựu đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh trên chặng đường 45 năm phát triển của nhà trường như Top 1000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới, Top 3 trường đào tạo Quản trị kinh doanh tốt nhất Việt Nam (theo Eduniversal), Trường Kinh doanh UEH (UEH College of Business) ra đời với sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ quốc tế, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao tri thức mới trong lĩnh vực Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Du lịch, Khách sạn, Thể thao và Dịch vụ cá nhân đến cộng đồng doanh nghiệp, học giả, nhà quản lý trong khu vực và trên thế giới.

 

Trường Kinh doanh UEH là sự kết hợp các Khoa có chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành Kinh doanh và các nhóm ngành gần với lĩnh vực kinh doanh gồm 13 ngành đào tạo bậc Đại học, 4 ngành đào tạo Thạc sĩ, 4 ngành đào tạo Tiến sĩ. Việc sắp xếp các nhóm ngành này trong một trường tạo điều kiện phát triển chương trình đào tạo theo hướng đa ngành với qui mô đào tạo lên đến 20.000 sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh mỗi năm. Đặc biệt, Trường chú trọng phát triển các chương trình đào tạo Đại học, Sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) theo chuẩn quốc tế do UEH và/hoặc trường đại học đối tác quốc tế cấp bằng. Các chương trình đào tạo có tính mở, tính liên thông cao với các Trường thành viên trong UEH và với các trường đại học đối tác quốc tế.

Cơ cấu tổ chức của Trường bao gồm: Hội đồng khoa học & đào tạo, Khoa kinh doanh quốc tế - Marketing, Khoa Quản trị, Khoa Tài chính, Khoa Ngân hàng, Khoa Kế toán, Viện Du Lịch, các Viện nghiên cứu, Viện nghiên cứu & đào tạo, Trung tâm đào tạo ngắn hạn, Phòng tổng hợp. Với đội ngũ gần 250 Thầy, Cô (trong đó có: 4 giáo sư, 28 Phó giáo sư, 84 Tiến sĩ, và 115 Thạc sĩ).

Video Giới thiệu Trường Kinh doanh UEH

Tái cấu trúc trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Hình thành Đại học UEH và phát triển đa ngành trong giai đoạn 2021 – 2025 là một chiến lược rất quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với việc duy trì và phát huy thành quả của UEH trong 45 năm qua cũng như sự phát triển bền vững của Nhà trường trong thời gian tới. Trước mắt, trong năm 2021, UEH sẽ hình thành 3 trường thành viên gồm: Trường Kinh doanh; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước; Trường Công nghệ và Thiết kế. Trường Kinh doanh UEH, cùng các Trường thành viên hướng đến Đại học UEH đa ngành và bền vững.

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông

Chia sẻ