UEH được Công nhận đạt chuẩn FIBAA Châu Âu cấp cơ sở giáo dục và 05 Chương trình đào tạo

10 tháng 12 năm 2022

Mới đây, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã được công nhận kết quả kiểm định cơ sở giáo dục và 05 chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế FIBAA (Châu Âu). Cùng với xếp hạng QS Châu Á Top 401+, kết quả này không chỉ là minh chứng cho chất lượng giáo dục đào tạo của UEH mà còn là nền tảng vững chắc trên hành trình trở thành Đại học Đa ngành và Bền vững có danh tiếng trong khu vực và trên thế giới.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong quá trình đổi mới chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035 đã rất chú trọng công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo. Trường liên tục triển khai công tác quản lý chất lượng toàn diện, cải tiến không ngừng các hoạt động liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ. Đồng thời, cam kết cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho xã hội. 

Tiếp nối các thành công trong giai đoạn 2015-2020 về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng, năm 2022 Trường đã chủ động triển khai Tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục và Tự đánh giá 05 Chương trình đào tạo trình độ đại học bao gồm: Quản trị kinh doanh (Business Administration), Marketing, Kinh doanh thương mại (Commercial Business), Bất động sản (Real Estate) và Kế toán (Accounting) theo Bộ tiêu chuẩn Quốc tế châu Âu.

Tháng 8/2022, Trường đã mời tổ chức FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) tiến hành đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo và đánh giá ngoài cấp Cơ sở giáo dục UEH. Các chuyên gia FIBAA đã phỏng vấn lãnh đạo UEH, lãnh đạo các đơn vị quản lý chức năng, lãnh đạo Khoa, các Giám đốc Chương trình đào tạo, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên để thẩm định và đánh giá khách quan các chương trình đào tạo và cấp cơ sở giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng FIBAA. Các phiên phỏng vấn được thực hiện theo nguyên tắc trung thực, khách quan, đúng đối tượng, đáp ứng các quy định của tổ chức FIBAA.

Sau khi có kết quả đánh giá ngoài, ngày 30/11/2022, Ủy ban Kiểm định và Chứng nhận FIBAA (FIBAA Accreditation and Certicification Committee) đã nhóm họp và thống nhất quyết định Công nhận đạt chuẩn FIBAA cho tất cả 05 Chương trình đào tạo và cấp Cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Chứng nhận đạt dấu chất lượng FIBAA cấp cho Cơ sở giáo dục có giá trị từ ngày 30/11/2022 đến ngày 29/11/2028. Chứng nhận đạt dấu chất lượng FIBAA cấp cho Chương trình đào tạo có giá trị từ ngày 30/11/2022 đến ngày 29/11/2027. Đặc biệt, UEH đã đạt 34/36 tiêu chí đánh giá cấp Cơ sở giáo dục với tỷ lệ 94,4%. Tính tới tháng 12/2022, UEH đã có 9 Chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn châu Âu do FIBAA công nhận. Trường cũng là đơn vị giáo dục đại học đầu tiên trong cả nước đạt kiểm định quốc tế cấp Cơ sở giáo dục của FIBAA.

Chứng nhận quốc tế FIBAA về kiểm định cơ sở giáo dục và 05 chương trình đào tạo của UEH

FIBAA là một tổ chức kiểm định hoạt động rộng khắp trên thế giới và sử dụng tiêu chuẩn kiểm định quốc tế Châu Âu và được thừa nhận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sự công nhận chất lượng của FIBAA đã xác nhận các chương trình đào tạo và cấp cơ sở giáo dục của UEH đạt được những tiêu chuẩn cơ bản của hệ thống giáo dục đại học châu Âu. Dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng châu Âu, FIBAA cũng đề xuất các kiến nghị cải tiến cho UEH trong thời gian sắp tới để tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị đại học cũng như các chương trình đào tạo.

Như vậy, sự thành công trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn châu Âu đã khẳng định vị thế của UEH trong đào tạo và cung cấp nhân lực chất lượng cao cho quốc gia, nhất là ở khu vực phía Nam. Sự thành công này cũng cho thấy sự đúng đắn của Nhà trường về chủ trương chiến lược phát triển thành Đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực và quốc tế hóa. Đây cũng là kết quả làm việc tích cực, sáng tạo, chất lượng, có trách nhiệm đối với người học và xã hội, sự nhất trí, đồng tâm, hiệp lực của toàn thể cán bộ viên chức UEH qua nhiều thế hệ. Dự kiến trong lộ trình kiểm định 2023 - 2025, UEH sẽ kiểm định mỗi năm trung bình từ 6 đến 7 chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA.

Trên lộ trình quốc tế hóa, UEH xác định kiểm định chất lượng giáo dục là một công tác trọng tâm và thường xuyên tự đánh giá, cải tiến chất lượng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của các tổ chức kiểm định có uy tín trong nước và thế giới. 

Tin, ảnh: Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình, Phòng Marketing - Truyền thông

Cơ quan báo chí đưa tin:

1. Lao động Trẻ: Trường đại học đầu tiên đạt kiểm định cấp Cơ sở giáo dục FIBAA Châu Âu

Chia sẻ