UEH in The Spotlight Số Tháng 11/2022: UEH vào Tốp 401+ các Đại học tốt nhất Châu Á

07 tháng 12 năm 2022

Tháng 11 vừa qua nổi bật với cột mốc UEH vào Top 401+ các Đại học tốt nhất Châu Á theo BXH QS Asia 2023, chính thức đạt mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020-2030 trong chiến lược phát triển trở thành Đại học Đa ngành và Bền vững. Ngoài ra, tiên phong trong tạo lập cộng đồng truyền cảm hứng nghệ thuật và thay đổi vì sự phát triển bền vững, trong tháng 11, nhà đã trường tiếp tục kết nối mối quan hệ với đối tác, cho ra mắt Sân khấu kịch học đường UEH Theatre. Bên cạnh đó, đặc biệt nhất là khởi động chuỗi chương trình Ready for Next: Cộng đồng UEH sẵn sàng Chuyển đổi vì sự Bền vững, đánh dấu bằng sự kiện UEH day dành cho gần 800 viên chức, người lao động UEH trong hai ngày 18-19/11/2022. Mời các UEHers theo dõi những hoạt động nổi bật trong tháng 11 vừa qua tại Bản tin UEH số tháng 11/2022.