UEH in The Spotlight Số Tháng 3/2023: UEH - Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ

04 tháng 04 năm 2023

Tháng 3 vừa qua, UEH thúc đẩy các hoạt động học thuật, tư vấn, chuyển giao nhằm tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách trao đổi thảo luận, chia sẻ kết quả nghiên cứu, đề xuất các khuyến nghị xây dựng chính sách, giải pháp chiến lược để phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, Nhà trường đón tin vui khi JABES chính thức được công nhận vào Danh mục ABDC, đánh dấu thêm bước tiến của UEH nói chung, tập thể cùng các cộng sự JABES nói riêng cho những nỗ lực đầu tư và phấn đấu không ngừng trong quá trình quốc tế hóa, nâng cao uy tín với cộng đồng học thuật toàn cầu. Đặc biệt, UEH chính thức ra mắt Chuỗi sự kiện UEH SHARING - CAREER FAIR 2023 được tổ chức từ ngày 17/4 đến 23/4/2023. Đây sẽ là nơi kết nối cộng đồng doanh nghiệp cùng thực hiện trách nhiệm với xã hội, lan tỏa những giá trị tri thức đa ngành, cung cấp hơn 5.000 cơ hội việc làm chất lượng cao, vì một tương lai bền vững.