UEH IN THE SPOTLIGHT SỐ THÁNG 3/2024: Kết nối cộng đồng – Vì tương lai phát triển bền vững

03 tháng 04 năm 2024

Tháng 3 vừa qua, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã long trọng tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho 4.934 Tân cử nhân, đây cũng là năm đầu tiên sinh viên của Phân hiệu Vĩnh Long tốt nghiệp - chính thức gia nhập thị trường lao động, sẵn sàng đóng góp cho xã hội và nền kinh tế. Bên cạnh đó, vì tương lai phát triển bền vững, UEH đã kết nối và nhận được sự đồng hành của rất nhiều doanh nghiệp, đối tác, tổ chức thành công chuỗi sự kiện UEH SHARING - CAREER FAIR 2024 - mở đầu cho hành trình “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức - Hành động bền vững 2024” - với gần 6 tỷ đồng được đóng góp và hơn 5000 cơ hội việc làm tiếp cận người lao động