UEH in The Spotlight Số Tháng 4/2023: UEH - Hành động vì một tương lai bền vững

03 tháng 05 năm 2023

Hướng đến mục tiêu “Hành động vì một tương lai bền vững - For a More Sustainable Future”, tháng 4 vừa qua, chuỗi sự kiện UEH SHARING - CAREER FAIR 2023 đã chính thức mở đầu cho chương trình Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức - Hành động bền vững 2023 của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) và mang lại những giá trị vô cùng ý nghĩa. Song song đó, UEH tiếp tục thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học công nghệ trình độ cao; tổ chức, tham gia nhiều hội thảo quốc tế và trong nước, các buổi sinh hoạt học thuật, các khóa huấn luyện, workshop đặc biệt là kết nối chuyên gia nhiều lĩnh vực, các ban ngành, địa phương trao đổi thảo luận, chia sẻ kết quả nghiên cứu và đề xuất các chính sách, giải pháp thực tiễn để phát triển kinh tế xã hội.