UEH In The Spotlight Số Tháng 9/2022: UEH - Hội nhập sáng tạo, phát triển bền vững

03 tháng 10 năm 2022

Tháng 9 vừa qua tiếp tục đánh dấu những hoạt động kết nối, hội nhập, hợp tác quốc tế quan trọng của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) với mạng lưới các trường đại học, doanh nghiệp, địa phương trên nhiều lĩnh vực. Song song đó là những bước tiến trong hoạt động quản trị nhà trường, kiểm định chất lượng giáo dục và tiên phong trên hành trình phát triển bền vững. Cùng điểm qua những hoạt động nổi bật trong Bản tin số tháng 9/2022: UEH - Hội nhập sáng tạo, phát triển bền vững!