UEH lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng quốc tế các cơ sở nghiên cứu (SCImago) với vị trí thứ 376 trong khu vực Châu Á

03 tháng 06 năm 2021

Theo bảng xếp hạng các cơ sở nghiên cứu trên thế giới năm 2021 (bao gồm các viện nghiên cứu, trường đại học) do SCImago công bố, với việc thu thập dữ liệu trong 05 năm, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên góp mặt với vị trí thứ 376 trong danh sách 1.437 trường đại học tốt nhất Châu Á được xếp hạng. Riêng về hiệu suất nghiên cứu, UEH xếp vị trí thứ 217 khu vực châu Á.

Vừa qua, tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học uy tín Tây Ban Nha - SCImago đã công bố kết quả bảng xếp hạng các cơ sở nghiên cứu (viện nghiên cứu, trường đại học) trên thế giới. Theo đó, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng này, ở vị trí 376 trong số các trường đại học, viện nghiên cứu của châu Á. Riêng về hiệu suất nghiên cứu, UEH xếp vị trí 217 ở khu vực châu Á.

SCImago xếp hạng các cơ sở nghiên cứu trên thế giới (các trường đại học, viện nghiên cứu) dựa trên 03 tiêu chí: Hiệu suất nghiên cứu (50%), thành tựu đổi mới sáng tạo (30%) và ảnh hưởng xã hội (20%). SCImago thu thập dữ liệu trong giai đoạn 05 năm, trước 02 năm công bố; riêng các chỉ số về website lấy dữ liệu năm trước đó. Như vậy, bảng xếp hạng công bố năm 2021 của SCImago lấy dữ liệu trong giai đoạn 2015 - 2019, riêng các chỉ số về website lấy dữ liệu năm 2020.

Theo SCImago năm 2021, một trong những tiêu chuẩn để được xếp hạng về hiệu suất nghiên cứu là cơ sở phải công bố ít nhất 100 bài báo Scopus trong năm cuối cùng của giai đoạn 05 năm thu thập dữ liệu xếp hạng, tức năm 2019. Với số lượng bài báo Scopus công bố của UEH tăng liên tục trong giai đoạn từ 2015 đến 2019 và đặc biệt với sự tiến bộ vượt bậc về hiệu suất nghiên cứu công bố quốc tế năm 2019, UEH lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng SCImago năm 2021.

GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH chia sẻ: Theo cơ sở dữ liệu Scopus, trong năm 2020 nhà trường đã công bố hơn 300 bài báo trên hệ thống này. Vì vậy, UEH kỳ vọng sẽ tiếp tục có tên trong bảng xếp hạng SCImago trong năm 2022 với vị trí tốt hơn.

So với các ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ, việc xuất bản trên các tạp chí quốc tế chuyên ngành Kinh tế, Quản trị, Kinh doanh và Luật được đánh giá là khó khăn hơn do giới hạn về số lượng tạp chí chuyên ngành có uy tín, cũng như đặc trưng của ngành học. Việc UEH đạt được kết quả khả quan trên bảng xếp hạng SCImago như hiện nay đã phản ánh nỗ lực và hướng đi đúng đắn của Nhà trường với những chính sách khuyến khích, phát triển, đầu tư nâng cao số lượng và chất lượng nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, có thể nhận thấy phần lớn các trường được góp mặt và có thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng quốc tế là các trường đa ngành, đa lĩnh vực. Điều này tạo động lực cho tập thể UEHer tiếp tục theo đuổi định hướng đúng đắn trong chiến lược phát triển UEH trở thành một đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực.

Đến năm 2025, UEH đặt mục tiêu sẽ nằm trong Top 500 các trường Đại học tốt nhất Châu Á theo Bảng xếp hạng QS Asia. Một trong những nguồn cơ sở dữ liệu chính để đánh giá các chỉ tiêu về nghiên cứu khoa học cũng được trích xuất từ cơ sở dữ liệu Scopus. Chính vì vậy, với việc được SCImago công nhận và với kết quả khả quan mà UEH đạt được trong giai đoạn 2020-2021, cùng những nỗ lực không ngừng của toàn trường, UEH kỳ vọng sẽ sớm đạt được mục tiêu này trong thời gian tới.

*SCImago là tổ chức bao gồm các cơ sở nghiên cứu của Tây Ban Nha như: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ĐH Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid), và Alcalá de Henares. Mục đích của bảng xếp hạng này nhằm cung cấp công cụ đo lường hữu ích cho các tổ chức, nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý nghiên cứu phân tích, đánh giá và cải thiện các hoạt động và hiệu suất nghiên cứu tại các trường đại học, viên nghiên cứu. Tại Việt Nam, SCImago là bảng xếp hạng uy tín, được các tổ chức như Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Quỹ Nafosted sử dụng làm một trong các cơ sở tham khảo cho quá trình đánh giá tổ chức khoa học công nghệ.

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông, Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế.

Chia sẻ