UEH tổ chức hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2017 và triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2018

12 tháng 12 năm 2017

Sáng ngày 08/12/2017, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2017 và triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2018. Đây là Hội nghị được tổ chức lần đầu tiên tại UEH để tất cả các đơn vị của Trường cùng nhìn nhận, đánh giá và rút kinh nghiệm cho công tác tuyển sinh năm vừa qua; đồng thời xác lập mục tiêu, triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2018.

Sáng ngày 08/12/2017, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2017 và triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2018. Đây là Hội nghị được tổ chức lần đầu tiên tại UEH để tất cả các đơn vị của Trường cùng nhìn nhận, đánh giá và rút kinh nghiệm cho công tác tuyển sinh năm 2017; đồng thời xác lập mục tiêu, triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2018.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng, TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng, GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng, ThS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn trường; cùng sự hiện diện của lãnh đạo, viên chức các đơn vị trực thuộc UEH.

Mở đầu Hội nghị là “Báo cáo nghiên cứu thị trường giáo dục chuyên nghiệp và đề xuất giải pháp chiến lược thị trường cho UEH” do ThS. Phan Ngọc Anh - Phó Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ công chúng trình bày. Bài báo cáo nhằm nghiên cứu những thay đổi của thị trường giáo dục Việt Nam, từ đó góp phần giúp UEH xác định đúng đắn chiến lược thị trường trong giai đoạn 2018 - 2021. Qua bài báo cáo có thể thấy, UEH thật sự cần thay đổi để thích nghi nhanh và đón đầu xu thế giáo dục cạnh tranh mới. Một số vấn đề để đón đầu đào tạo giáo dục tương lai: Nâng cao năng lực quản trị để thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường (quản trị, công nghệ); chủ động thích nghi với các mô hình giáo dục mới (STEM & Liberal Arts Education); nắm bắt các yếu tố từ thị trường lao động ảnh hưởng lên giáo dục. Trong năm 2018, UEH cần hoạch định chiến dịch truyền thông thương hiệu nhất quán; xây dựng phương án phát triển ngành học mới phù hợp với thay đổi thị trường; xây dựng chương trình cụ thể để tối ưu hóa nguồn lực hợp tác với doanh nghiệp và cộng đồng cựu sinh viên.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị Quản lý đào tạo: TS. Từ Văn Bình - Phó Viện trưởng viện Đào tạo Sau đại học; ThS. Nguyễn Văn Đương - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên; TS. Nguyễn Tấn Khuyên - Trưởng phòng Quản lý đào tạo Tại chức; PGS.TS. Trần Hà Minh Quân - Viện trưởng viện Đào tạo quốc tế đã lần lượt trình bày báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2017 và triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2018. Nhìn chung, kết quả thực hiện công tác tuyển sinh năm 2017 đã đạt những con số rất khả quan, các chỉ tiêu đặt ra được hoàn thành với tỷ lệ cao và quy mô đào tạo tương đối ổn định. Nhiều chương trình đào tạo bậc cử nhân và thạc sĩ đã áp dụng chương trình tiên tiến quốc tế nhằm gia tăng chất lượng đào tạo. Năm 2018, UEH tuyển sinh theo ngành, trong đó có một số chuyên ngành tuyển sinh riêng; dự kiến gồm 16 ngành và 10 chuyên ngành.

Công tác tuyển sinh là vấn đề then chốt quyết định sự tồn tại và phát triển của một đơn vị giáo dục, đặc biệt là đối với đơn vị tiến hành cơ chế tự chủ như UEH. Vì vậy, có khá nhiều ý kiến của lãnh đạo các đơn vị đóng góp cho nhà trường về công tác tuyển sinh và đảm bảo chất lượng.

Phát biểu tổng kết, GS.TS. Nguyễn Đông Phong nhấn mạnh những điểm nổi bật cần tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới: Tiếp tục quyết tâm giữ vững chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 như năm 2017; Nâng cao chất lượng giảng dạy, tài liệu phục vụ dạy học, phân công giảng viên các khoa tham gia tư vấn tuyển sinh; Sơ kết khóa cao học đầu tiên áp dụng chương trình tiên tiến quốc tế, gặp gỡ nghiên cứu sinh. Các khoa, phòng đào tạo cần quan tâm phục vụ tốt dịch vụ cho sinh viên; UEH sẽ mở một số chuyên ngành, ngành mới ở bậc đại học và cao học; Về lâu dài, UEH sẽ tiến dần sang đa ngành; Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Phát triển thị trường của UEH; Gắn ký kết hợp tác với các địa phương để mở các lớp đại học, cao học; Thúc đẩy các khoa thực hiện hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế hỗ trợ và hướng dẫn thủ tục, cũng như các quy chế phân công trách nhiệm, quyền hạn giữa trường và khoa; Các khoa tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn, cắt hợp đồng liên kết ở những đối tác không làm tốt những gì đã cam kết, ảnh hưởng đến uy tín UEH.

Hội nghị cũng đã biểu dương và khen thưởng 04 tập thể: Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên; Phòng Quản lý đào tạo Tại chức; Viện Đào tạo Sau đại học; Viện Đào tạo quốc tế và 08 viên chức có những đóng góp tích cực trong công tác tuyển sinh năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

ThS. Phan Ngọc Anh trình bày “Báo cáo nghiên cứu thị trường giáo dục chuyên nghiệp và đề xuất giải pháp chiến lược thị trường cho UEH”

TS. Từ Văn Bình trình bày báo cáo mảng tuyển sinh Sau đại học

ThS. Nguyễn Văn Đương trình bày báo cáo mảng tuyển sinh Đại học chính quy

TS. Nguyễn Tấn Khuyên trình bày báo cáo mảng tuyển sinh đại học vừa làm vừa học

PGS.TS. Trần Hà Minh Quân trình bày báo cáo của Viện Đào tạo quốc tế

Quý Thầy cô đóng góp ý kiến thảo luận

GS.TS. Nguyễn Đông Phong phát biểu tổng kết

GS.TS. Nguyễn Đông Phong trao giấy khen cho các tập thể đóng góp tích cực cho công tác tuyển sinh năm 2017

TS. Trần Thế Hoàng trao giấy khen cho viên chức có đóng góp tích cực cho công tác tuyển sinh năm 2017

Tin, Ảnh': Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Phòng Công tác chính trị.

Chia sẻ