[Podcast] Phát triển nguồn nhân lực số trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

09 tháng 09 năm 2022

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN) đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong cách quản lý, điều hành cũng như quá trình phát triển của doanh nghiệp. Nó có thể sẽ phá vỡ thị trường lao động bởi khi tự động hóa, trí tuệ nhân tạo đang dần thay thế lao động con người trong nền kinh tế, trong nhiều lĩnh vực, công đoạn, từ đó khiến hàng triệu lao động trên thế giới rơi vào cảnh thất nghiệp. Đây là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến xu hướng phát triển nguồn nhân lực số, nhất là trong các doanh nghiệp hiện nay.