[Podcast] Sự xáo động trật tự toàn cầu hóa và phi thị trường hóa thế giới: Kiến nghị chính sách cho Việt Nam

22 tháng 07 năm 2022

Tiến trình toàn cầu hóa kinh tế đã thiết lập một trật tự thương mại dựa trên các nguyên tắc của kinh tế thị trường áp dụng trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, trật tự toàn cầu hóa này lại bao gồm nhiều mối liên kết đan xen chặt chẽ với nhau, chỉ cần một sợi dây liên kết đứt gãy là có thể khiến cho cả mạng lưới này sụp đổ. Và các biến cố đại dịch Covid-19, xung đột Nga - Ukraine trong thời gian qua đã dẫn đến những quyết định, chính sách với động cơ phi kinh tế, làm xáo động trật tự toàn cầu và có khả năng dẫn đến phi thị trường hóa thế giới. Ở bài viết này, tác giả đã phân tích những xáo động của trật từ toàn cầu hóa và phi thị trường hóa thế giới, từ đó, đưa ra những kiến nghị cho Việt Nam để củng cố vị thế trên trường quốc tế trước những biến động này.