[Podcast] Tác Động Của Đồng Tiền Kỹ Thuật Số Đến Tỷ Giá Hối Đoái

14 tháng 11 năm 2022

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiền kỹ thuật số đang ngày một tăng trưởng cả về thị phần lẫn giá trị giao dịch trên thị trường. Một số quốc gia trên thế giới chính thức công nhận tiền điện tử là đơn vị tiền tệ hợp pháp. Bên cạnh đó, tiền điện tử còn có tiềm năng thay thế tiền tệ lưu thông, là một phần của hệ thống tiền tệ từ bảng cân đối kế toán của các ngân hàng trung ương. Với những lợi ích tiềm năng trong giao dịch thanh toán, tiền kỹ thuật số sẽ tác động tỷ giá hối đoái như thế nào và đâu là chính sách phù hợp trong việc điều hành và vận dụng chính sách tiền tệ của Việt Nam thời gian tới? Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau đây.