[Podcast] Tìm Hiểu Tâm Lý Lo Lắng Khi Nói Tiếng Anh Của Sinh Viên Năm Nhất Không Thuộc Chương Trình Đạo Tiếng Anh Thương Mại Tại UEH

03 tháng 11 năm 2023

Với xu hướng toàn cầu hóa như hiện nay, việc sử dụng và giao tiếp bằng tiếng Anh dần trở nên phổ biến trong thị trường lao động. Bắt nhịp xu hướng đó, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) ngày càng có nhiều môn học, giáo trình, tài liệu sử dụng bằng tiếng Anh. Tuy nhiên với tâm lý lo lắng, khác biệt về vùng miền, hạn chế về vốn từ vựng khiến quá trình giao tiếp tiếng Anh của một số sinh viên trở nên khó khăn. Nhận thấy tầm quan trọng của việc này, tác giả UEH đã tiến hành nghiên cứu, từ đây đề xuất những biện pháp cải thiện tâm lý lo lắng khi nói tiếng Anh của các bạn sinh viên năm nhất không thuộc chương trình đào tạo tiếng Anh thương mại.