Báo cáo chuyên đề “Phương pháp nghiên cứu định tính từ kết quả luận án Tiến sĩ”

21 tháng 10 năm 2014

Ngày 14/02/2014, tại Hội Trường A.103, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Phương pháp nghiên cứu định tính từ kết quả luận án Tiến sĩ”, báo cáo viên là TS. Lý Thị Minh Châu – Phó Trưởng phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng.

Ngày 14/02/2014, tại Hội Trường A.103, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Phương pháp nghiên cứu định tính từ kết quả luận án Tiến sĩ”, báo cáo viên là TS. Lý Thị Minh Châu – Phó Trưởng phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng.

Một bộ óc vĩ đại của Thế kỷ 20 Albert Einstein nói rằng: “Điều đếm được không chắc rằng đáng kể; điều đáng kể không chắc rằng đếm được” với  hàm ý nghiên cứu định tính là một dạng nghiên cứu mà từ đó các phương pháp kỹ thuật chuyên môn được sử dụng để tìm hiểu sâu về chất lượng hoặc bản chất của một sự vật, hiện tượng, sự kiện. Nghiên cứu định tính phải là một quá trình diễn giải hơn là một quá trình miêu tả. Nghiên cứu định tính là một quá trình khám phá, việc tiến hành nghiên cứu định tính nhằm trả lời câu hỏi “tại sao”, “như thế nào”.

Để hội nhập với nghiên cứu khoa học trên thế giới, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã xem nghiên cứu định tính là một trong những xu hướng nghiên cứu hiện đại nhằm tăng lợi thế cạnh tranh trong nghiên cứu khoa học của nhà trường. Báo cáo chuyên đề “Phương pháp nghiên cứu định tính từ kết quả luận án tiến sĩ” bao gồm các nội dung nghiên cứu định tính là gì, tại sao phải nghiên cứu định tính, đặc điểm và cách tiếp cận chung của nghiên cứu định tính, đặc biệt nội dung liên quan đến phương pháp nghiên cứu định tính thể hiện qua thu thập và phân tích dữ liệu định tính. Các buổi báo cáo chuyên đề “Thiết kế nghiên cứu định tính” tổ chức vừa qua được cán bộ viên chức trường quan tâm, đánh giá cao và được xem như là tiền đề cho các buổi báo cáo tiếp theo.

TS. Lý Thị Minh Châu Báo cáo chuyên đề “Phương pháp nghiên cứu định tính từ kết quả luận án Tiến sĩ”

CBVC tham dự buổi báo cáo chuyên đề

 

Chia sẻ