Đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Đồng bằng sông Cửu Long

28 tháng 12 năm 2019

“…Đồng bằng sông Cửu Long chưa phát huy hết được thế mạnh vốn có do nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu và yếu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) mở phân hiệu tại tỉnh Vĩnh Long sẽ mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp cho công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực ĐBSCL nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng…”, Phóng sự Đài Truyền hình Vĩnh Long.

Phóng sự Đài Truyền hình Vĩnh Long ngày 27/12/2019: Trường Đại học Kinh tế cho Đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ