Đoàn giảng viên CELG tham gia khóa tập huấn quốc tế: “Bồi dưỡng năng lực về tài chính vĩ mô cho Chính phủ và các trường đại học nhằm quản lý tốt hơn các vấn đề biến đổi khí hậu”

05 tháng 04 năm 2023

Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 31/03/2023, Đoàn giảng viên của Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (CELG) đã tham gia khóa tập huấn về “Bồi dưỡng năng lực về tài chính vĩ mô cho chính phủ và các trường đại học nhằm quản lý tốt hơn các vấn đề biến đổi khí hậu” (Workshop on Building macro-financial capacity in governments and universities to better manage climate change) tại Nairobi, Kenya. Đây là khóa tập huấn đầu tiên trong chuỗi các hoạt động trong chương trình chủ đạo về khả năng phục hồi và thích ứng (Resilience and adaptation mainstream program - RAMP) của Mạng lưới các trường đại học (The University Network) về Tài chính khí hậu mà Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là thành viên sáng lập, đại diện duy nhất của Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác vào cuối năm 2022.

Chủ trì khóa tập huấn có các thành viên: Tiến sĩ Carter Brandon - World Resources Institue (cựu chuyên gia Kinh tế trưởng toàn cầu của Ngân hàng thế giới); Giáo sư Ulrich Volz - SOAS; Tiến sĩ Harald Heubaum - SOAS.

Thành phần đoàn giảng viên CELG tham dự bao gồm: PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài - Viện trưởng Viện Tài chính bền vững; TS. Hồ Quốc Thông - Giảng viên khoa Kinh tế; TS. Trần Mỹ Minh Châu - Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á; TS. Phạm Thái Bình; PGS.TS. Đặng Văn Cường; TS. Trần Trung Kiên - Giảng viên khoa Tài chính công; ThS.NCS. Đặng Thị Bạch Vân - Trưởng phòng Tổng hợp CELG, kiêm giảng viên của khoa Tài chính công.

Đoàn giảng viên CELG-UEH cùng các thành viên Ban tổ chức khóa tập huấn

Đoàn giảng viên CELG-UEH tham gia tập huấn tại Kenya

Khóa tập huấn của RAMP hợp tác với các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và đại học hàng đầu trên thế giới, nghiên cứu hỗ trợ các Chính phủ một cách bền vững và theo từng bối cảnh cụ thể. Theo đó, RAMP đánh giá cao mối quan hệ giữa các trường đại học địa phương và các đối tác Chính phủ được xây dựng trong nhiều thập kỷ là rất quan trọng để xây dựng năng lực bền vững của các quốc gia nhằm hướng tới sự phát triển kinh tế bền vững và bao trùm, và chú trọng các rủi ro liên quan đến khí hậu. Khóa tập huấn đã cung cấp kiến thức khái quát, nền tảng hữu ích về các chủ đề liên quan tới tài chính khí hậu, tài chính cho rủi ro thiên tai, rủi ro tài chính vĩ mô về khí hậu và các công cụ ngân sách liên quan. Sự kiện này cũng đã hình thành mạng lưới ban đầu với hơn 50 chuyên gia đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế của 11 quốc gia trên thế giới, bao gồm: Bangladesh, Jamaica, Ghana, Kenya, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, United States, Great Britain và Việt Nam. Đây là khóa học được thiết kế chuyên nhằm cải thiện năng lực giảng dạy và xây dựng năng lực cho Chính phủ liên quan đến nhiều chủ đề vĩ mô về kinh tế, tài khóa khu vực công và rủi ro tài khóa liên quan đến biến đổi khí hậu. Khóa tập huấn được thiết kế giúp người tham gia có năng lực hiểu và xây dựng chương trình đào tạo mới về tài chính thích ứng (adaptation finance) và quản lý rủi ro (risk management), đồng thời có khả năng tích hợp kiến thức được đào tạo trong khóa học vào việc giảng dạy và nghiên cứu tại trường đối với các bậc học sau đại học (graduate-level and professional training)

Phần trình bài của Tiến sĩ Carter Brandon - World Resources Institue

Việc tham gia khóa tập huấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với UEH-CELG. Theo đó, các giảng viên đã tham gia khóa tập huấn có năng lực tốt hơn để hỗ trợ cho các tổ chức khu vực công tại Việt Nam, hỗ trợ Chính phủ trong các bước tiếp theo của lộ trình xây dựng, và củng cố năng lực thích ứng và khả năng phục hồi trước các biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng.

Thảo luận về các vấn đề

Bên cạnh đó, nhóm giảng viên của UEH-CELG cũng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến về định hướng, và kế hoạch sắp tới của RAMP cùng với Mạng lưới các trường đại học. Các ý kiến tập trung vào đề xuất tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực cho giảng viên và cán bộ nhà nước, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong mạng lưới thông qua các dự án nghiên cứu, hỗ trợ và cùng phát triển chương trình đào tạo, phát triển chương trình hỗ trợ học viên và nghiên cứu sinh về chủ đề tài chính khí hậu và liên quan, thúc đẩy đưa sản phẩm nghiên cứu đến quá trình ra chính sách.

Trao đổi giữa các giảng viên CELG trong buổi tập huấn

Tại khóa học, mỗi giảng viên của UEH-CELG đã tùy chọn tham gia 02 trong 04 chủ đề tập huấn:

(1) Tài chính thích ứng (Adaptation Finance): Báo cáo viên là Gaia Larsen và Carter Brandon  - World Resources Institue;

(2) Hiểu về rủi ro tài chính vĩ mô liên quan đến khí hậu (Understanding Climate Related Macrofinancial Risks): Báo cáo viên là Yannis Dafermos - SOAS;

(3) Hoạch định ngân sách và quản lý tài chính công liên quan đến khí hậu (Climate Budgeting and Public Financial Management): Báo cáo viên là Shanaz Broermann - CABRI;

(4) Tài trợ rủi ro thiên tai (Disaster Risk Finance): Báo cáo viên là Emily Montier - Consutant/ Ulrich Volz - SOAS.

Mỗi chủ đề bao gồm trung bình 05-10 bài giảng, kéo dài 02 ngày làm việc/chủ đề. Bên cạnh đó, chương trình còn lồng ghép các phiên trình bày kết quả nghiên cứu có liên quan. Đặc biệt, đoàn giảng viên của UEH-CELG đã có phiên làm việc trực tiếp với Giáo sư Ulrich Volz- SOAS về các hoạt động tiếp theo sẽ triển khai trong tương lai gần tại Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi giảng viên tham gia khóa tập huấn sẽ phát huy năng lực tối đa trong việc xây dựng các bài giảng (bài giảng mới hoặc tích hợp vào bài giảng của các chương trình đào tạo hiện hành) hướng đến việc bồi dưỡng và nâng cao năng lực thích ứng, giảm thiểu rủi ro về biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng hoạch định ngân sách hiệu quả,… Các thành viên tham gia khóa tập huấn cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành và phát triển mạng lưới, khuyến khích các đội ngũ trẻ tích cực đóng góp cho sự phát triển hiệu quả của mạng lưới thông qua các bài giảng, các chương trình đào tạo, các nghiên cứu chất lượng. Đặc biệt, tham gia vào các khóa tập huấn đáp ứng nhu cầu của các Chính phủ trong việc xây dựng và nâng cao năng lực giảm thiểu biến đổi khí hậu và năng lực thích ứng.

Tiến sĩ Harald Heubaum - SOAS trình bày về hoạt động của Mạng lưới các trường Đại học về Tài chính khí hậu

Khóa tập huấn đã diễn ra với năng suất cao, đoàn giảng viên UEH-CELG đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong việc giới thiệu về hình ảnh của UEH, về năng lực chuyên môn và nỗ lực kết nối với các đối tác quốc tế trong việc gia tăng mức độ quốc tế hóa của UEH. Bên cạnh đó, đoàn giảng viên UEH-CELG cũng đánh giá cao các nội dung được trang bị trong khóa tập huấn này.

Một số hình ảnh trong khóa học:

Giáo sư Ulrich Volz - SOAS và Tiến sĩ Harald Heubaum - SOAS trao đổi cùng với các thành viên

Ban tổ chức của khóa tập huấn và các đoàn đại biểu nước bạn tham gia khóa tập huấn

Toàn thể người tham dự khóa tập huấn

Tin, ảnh: Phòng Tổng hợp CELG

 

Chia sẻ