Hội nghị thường niên lần thứ 56 - Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

08 tháng 05 năm 2023

Từ ngày 2 đến ngày 5/5/2023, Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức phiên báo cáo hội thảo với chủ đề “Lộ trình chuyển đổi carbon thấp toàn diện ở Châu Á: Xanh hóa nông nghiệp và quản lý khí hậu địa phương” tại Hội nghị thường niên lần thứ 56 của ADB tại Incheon, Seoul, Hàn quốc.

PGS.TS. Phạm Khánh Nam - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (CELG) trong vai trò điều phối thảo luận đã giới thiệu mục tiêu và nội dung phiên họp. Phiên họp nhằm thúc đẩy đối thoại và chia sẻ kiến thức giữa nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và các tổ chức hoạt động thực tiễn về quá trình chuyển đổi carbon thấp toàn diện ở châu Á. Ba bài trình bày, bao gồm tổng quan về các chiến lược chuyển đổi carbon toàn diện ở châu Á, hai nghiên cứu điển hình về xanh hóa nông nghiệp ở Thái Lan và quản trị khí hậu ở Philippines, đặt nền tảng cho các cuộc thảo luận tiếp theo.

TS. Nguyễn Quang đã trình bày về tổng quan chính sách của các quốc gia đang phát triển ở Châu Á về quá trình chuyển đổi carbon thấp toàn diện cho mục tiêu phát triển bền vững. Tiến sĩ thảo luận về các chiến lược khác nhau như định giá carbon, năng lượng tái tạo và nông nghiệp bền vững có thể được sử dụng để đạt được quá trình chuyển đổi carbon toàn diện.

Trong bài trình bày thứ hai, TS. Phumsith Mahasuweerachai - Đại học Khon Kaen phân tích kịch bản dự báo phát thải khí nhà kính và sinh kế của nông dân từ các phương pháp canh tác lúa khác nhau ở Thái Lan. Tiến sĩ Phumsith nhấn mạnh việc tìm kiếm những chính sách tiềm năng để làm cho xã hội nhận biết lợi ích của nông nghiệp xanh, vì bằng chứng cho thấy rõ ràng rằng nông nghiệp xanh có thể cải thiện phúc lợi xã hội.

TS. Gem Castillo từ Trung tâm Kinh tế và Môi trường Philippines, thành viên của EEPSEA, thảo luận về việc tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng thông qua đồng sáng tạo trong Mô hình Quản trị Thành phố Iriga. Ông thảo luận về những thách thức mà chính quyền địa phương phải đối mặt trong việc thực hiện các chính sách khí hậu và tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa chính quyền địa phương, cộng đồng và xã hội dân sự để đảm bảo quản trị khí hậu hiệu quả. Bài trình bày nhấn mạnh nhu cầu xây dựng năng lực cho các bên liên quan tại địa phương về hành động khí hậu như đánh giá rủi ro khí hậu và các biện pháp thích ứng.

Phiên trình bài và thảo luận chuyên đề của UEH-EEPSEA

Sau phần tọa đàm là phiên thảo luận chuyên đề do PGS.TS. Phạm Khánh Nam điều phối. Trưởng Ban Xã hội dân sự của ADB - Haidy Ear-Dupuy đã đưa ra nhận xét và quan điểm của ADB về các bài trình bày của UEH-EEPSEA. Bà Haidy đánh giá cao chất lượng của phiên thảo luận và bằng chứng thuyết phục được đưa ra trong các cuộc nói chuyện.

Phiên thảo luận đã thúc đẩy đối thoại và chia sẻ kiến thức, đồng thời tạo cơ sở cho các cuộc thảo luận sâu hơn, xây dựng mạng lưới và hợp tác để thúc đẩy các chương trình nghị sự về chính sách và nghiên cứu trong chủ đề này. Qua phiên họp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét các tác động kinh tế và xã hội của các chính sách chuyển đổi carbon thấp đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương và gắn kết với các cộng đồng địa phương trong việc thiết kế và thực hiện các chính sách khí hậu.

Các diễn giả chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc phiên trao đổi

Tin, ảnh: Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH

 

Chia sẻ