Hội thảo quốc gia “Hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh - Luận cứ khoa học và Bài học kinh nghiệm”

24 tháng 07 năm 2019

Ngày 7/6/2019, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN đã phối hợp với Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh và ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo quốc gia “Hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh - Luận cứ khoa học và Bài học kinh nghiệm” tại TP Hồ Chí Minh.

Ngày 07/06/2019, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB) đã phối hợp với tổ chức Hội thảo quốc gia “Hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh - Luận cứ khoa học và Bài học kinh nghiệm” tại TP Hồ Chí Minh. Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ thực hiện đề tài cấp nhà nước “Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam” do PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn  (UEH) và PGS.TS Trần Thị Thanh Tú - Chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng (UEB) chủ trì.

Tham gia Hội thảo có các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng đến từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hồ Chí Minh, Bảo hiểm tiền gửi VN Chi nhánh Hồ Chí Minh, Hiệp hội ngân hàng chi nhánh HCM, IFC, ICAEW, lãnh đạo Ngân hàng Nam Á, Ngân hàng Sài Gòn Công thương, Agribank, Sacombank, HDBank và đông đảo các nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Tài chính Marketing và ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.

 
PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn UEH phát biểu tại hội thảo
 

 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú phát biểu tại hội thảo

Các tham luận và thảo luận tại hội thảo đều thống nhất vai trò kiến tạo của Chính phủ trong việc phát triển hệ thống tài chính xanh và kinh tế xanh ở Việt Nam, trong đó, Chính phủ xây dựng chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xanh, thúc đẩy xây dựng các ngân hàng xanh, quỹ đầu tư xanh, các kênh huy động vốn xanh, và đặc biệt vai trò của mô hình công tư hợp doanh PPP trong huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay.

 

TS. Hoàng Xuân Hòa, Văn phòng Chính phủ trình bày đề tài “Khung khổ chính sách cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam”

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú - trình bày đề tài “Tín dụng xanh - Thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển"

PGS. TS Phan Thị Bích Nguyệt - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh "Mô hình PPP trong phát triển tài chính cho biến đổi khí hậu"

 

Đại biểu trao đổi tại Hội thảo

Hội thảo kết thúc nhưng đã mở ra nhiều cơ hội giao lưu, kết nối khoa học, ý tưởng nghiên cứu vì một nền kinh tế xanh hơn, trong đó hệ thống tài chính xanh đóng vai trò trọng tâm.

 
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 
Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

 

Chia sẻ