Hội thảo “Thúc đẩy kết nối sản xuất - tiêu thụ nông sản thực phẩm và đề xuất chính sách cho các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” tại UEH

08 tháng 06 năm 2020

Để góp phần đưa ra giải pháp chung cho Đề án, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh và các Sở ngành liên quan của các tỉnh, thành phố thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy kết nối sản xuất - tiêu thụ nông sản thực phẩm và đề xuất chính sách cho các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” vào sáng ngày 04/06/2020, tại Cơ sở A - UEH.

Kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm là nội dung quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, hướng đến sản xuất nông sản thực phẩm an toàn và bền vững cho các tỉnh, thành trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Để góp phần đưa ra giải pháp chung cho Đề án, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh và các Sở ngành liên quan của các tỉnh, thành phố thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy kết nối sản xuất - tiêu thụ nông sản thực phẩm và đề xuất chính sách cho các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” vào sáng ngày 04/06/2020, tại Cơ sở A - UEH.

Tham dự chương trình, về phía TP. Hồ Chí Minh có Sở Công thương, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Chi Cục Thú ý, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp. Về phía các tỉnh, thành có Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (Tiền Giang, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương), Sở Công thương Lâm Đồng; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Ban Chủ nhiệm Đề án. Hội thảo quy tụ đông đảo gần 100 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh Hội thảo

Bà Nguyễn Huỳnh Trang - Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM phát biểu khai mạc

PGS.TS. Trần Tiến Khai -  Ban Chủ nhiệm đề tài trình bày Kết quả nghiên cứu về tình hình cung ứng thực phẩm ở các tỉnh thành Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và các vấn đề đặt ra

TS. Nguyễn Ngọc Hòa - Ban Chủ nhiệm đề tài trình bày tham luận của TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức tiêu thụ thực phẩm ở TP.HCM và các nhu cầu liên kết để đảm bảo an toàn thực phẩm

Đại biểu thảo luận đề tài xây dựng vùng nguyên liệu nông sản thực phẩm ở các tỉnh thành Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và để xuất cơ chế - chính sách cấp tỉnh để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản thực phẩm theo vùng

Bà Nguyễn Huỳnh Trang - Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM phát biểu tổng kết

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng UEH phát biểu tổng kết

Tại Hội thảo, các đại biểu của Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thương các tỉnh, thành và các cơ quan có liên quan đã trao đổi ý kiến về xây dựng vùng nguyên liệu nông sản thực phẩm theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm giữa TP.HCM và các tỉnh thành Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ đó, đề xuất chính sách cấp tỉnh để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản thực phẩm theo vùng.

Cơ quan thông tấn báo chí đưa tin:

Báo Sài gòn giải phóngThúc đẩy kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản: Cần xác lập tiêu chuẩn hàng rào kỹ thuật bắt buộc

Báo Sài gòn đầu tưKết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm vùng kinh tế phía Nam

Báo Nhân dânXây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản thực phẩm

Tạp chí Tài chínhThúc đẩy kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản: Cần xác lập tiêu chuẩn hàng rào kỹ thuật bắt buộc

Báo Biên phòngKết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm vùng kinh tế phía Nam

Đài tiếng nói Việt Nam - Ban đối ngoại: Kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm vùng kinh tế phía Nam

Báo Hải quan online: Khó kiểm soát an toàn thực phẩm tại nguồn

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng,

Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình.

 

Chia sẻ