Nghiên cứu khoa học - Nỗ lực gia tăng uy tín học thuật, lan tỏa và chuyển giao tri thức cộng đồng

29 tháng 01 năm 2023

Trong năm 2022, hoạt động nghiên cứu khoa học của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tiếp tục đóng góp vào bảng vàng thành tích trong hành trình hơn 47 năm hình thành và phát triển của UEH. Đồng thời đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực của đội ngũ UEH trong việc gia tăng uy tín học thuật, lan tỏa và chuyển giao tri thức cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành Đại học Đa ngành và Bền vững.

Sự kiện UEH đã được vinh dự vào TOP 401+ các trường đại học tốt nhất Châu Á (QS Asia), đồng thời được tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học uy tín Tây Ban Nha (SCImago) đánh giá ở vị trí số 278 trong danh sách 1.485 các trường đại học, viện nghiên cứu của châu Á trong năm 2022, cũng như sự kiện JABES được vào chỉ mục SCOPUS trong năm 2023, tất cả đã khẳng định thêm thành công của UEH với mục tiêu quốc tế hóa và tăng cường danh tiếng học thuật của mình trên trường quốc tế. Những kết quả đáng khích lệ trên có được là nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Thầy/Cô cán bộ viên chức UEH trong hoạt động nghiên cứu khoa học, thể hiện qua hoạt động nghiên cứu hàn lâm và công bố quốc tế, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp cũng như các hoạt động hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
Về công bố quốc tế, trong năm 2022, UEH đã có hơn 500 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Web of Science, Scopus, ABDC. Bên cạnh số lượng công bố quốc tế được gia tăng, chất lượng công bố quốc tế cũng ngày càng được nâng cao. Cơ sở dữ liệu Scopus cho thấy: UEH có hơn 85% số bài báo được đăng trên tạp chí được xếp hạng phân vị Q1 (top 25%) và Q2 (top 25%-50%) các danh mục tạp chí Scopus. Hơn 80% bài báo của UEH được đăng trên các tạp chí thuộc các nhà xuất bản quốc tế uy tín được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận như: Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, Taylor and Francis, Sage,…
Đồng thời, mảng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học cũng được đẩy mạnh. Thực hiện quy định về chuyên gia nghiên cứu ban hành vào năm 2021, tính đến cuối năm 2022, UEH đã có 100 nhà nghiên cứu cộng tác và các hoạt động hợp tác với các nhà nghiên cứu này đã thúc đẩy nghiên cứu hàn lâm và công bố quốc tế của UEH trên các tạp chí khoa học uy tín và có thứ hạng cao trên thế giới, gia tăng danh tiếng học thuật của UEH thông qua tăng cường mạng lưới nghiên cứu quốc tế, phục vụ công tác xếp hạng đại học như: QS Asia và THE, kết nối các nhà khoa học quốc tế, lan tỏa tinh thần công bố quốc tế, kết nối nội lực và ngoại lực, tăng cường chia sẻ tri thức trong và ngoài UEH để phát triển chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học một cách tích cực và bền vững. Theo cơ sở dữ liệu Scopus về hoạt động hợp tác quốc tế trong công bố Scopus cho thấy, giai đoạn 2019 - 2022, các nhà khoa học UEH đã cộng tác với nhiều học giả đến từ 613 trường đại học ở nước ngoài bao gồm nhiều lĩnh vực trải khắp các châu lục trong tổng số 1.700 công bố Scopus. Qua đó thể hiện mạng lưới nghiên cứu quốc tế (international research network) của UEH đa dạng và rộng khắp. 
Nghiên cứu phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững cũng đạt được những kết quả khả quan bước đầu. Trong năm 2022, Trường đã tập trung định hướng các hướng nghiên cứu phục vụ mục tiêu phát triển UEH thành Đại học Đa ngành và Bền vững thông qua ban hành các hướng nghiên cứu chính (research mainstream), đẩy mạnh nghiên cứu tích hợp giữa công nghệ với các lĩnh vực nghiên cứu truyền thống của trường. Bên cạnh đó, Trường cũng định hướng các nghiên cứu công bố quốc tế theo các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hiệp Quốc. Trong giai đoạn 2019-2022, UEH có 733 bài báo Scopus gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Trong năm 2022, số lượng bài báo và tỷ lệ bài báo quốc tế trên các tạp chí Scopus gắn với các tiêu chí phát triển bền vững lần lượt là 487 bài và 49% tăng so các năm trước (năm 2021: 468 bài, 48%; 2020: 377 bài, 47%). Các bài báo này tập trung vào các SDG 8 (việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế), SDG 10 (giảm bất bình đẳng), SDG 9 (công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng), SDG 13 (hành động vì khí hậu), SDG 12 (tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm), SDG 7 (năng lượng rẻ và sạch),… Hầu hết các nghiên cứu đều có hệ số trích dẫn FWCI (sau khi điều chỉnh ảnh hưởng của lĩnh vực) lớn hơn 1. Giá trị bình quân FWCI giai đoạn 2019-2022 là 3.1 thể hiện công bố Scopus gắn với mục tiêu phát triển bền vững có mức độ ảnh hưởng cao hơn 210% so với công bố của các trường trên thế giới xét trên cùng lĩnh vực. Kết quả trên đã thể hiện trách nhiệm, uy tín và tầm ảnh hưởng của nghiên cứu khoa học của UEH với sự phát triển của cộng đồng và xã hội. 
 
Công bố quốc tế của UEH gắn với các mục tiêu phát triển bền vững và hệ số trích dẫn FWCI giai đoạn 2019-2022.
 
Song song với hoạt động công bố quốc tế, trong năm 2022, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp cũng được đẩy mạnh và có những kết quả đáng khả quan. Về đề tài cấp Quốc gia, năm 2022, Trường được phê duyệt 01 đề tài cấp Nhà nước “Phát triển kinh tế số: Định hướng và giải pháp chính sách thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2021-2025, Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025” và hoàn thành 01 Chương trình Cấp bộ “Nghiên cứu mô hình quản trị trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ hoàn toàn”. Về đề tài cấp Bộ và tương đương Bộ (Nafosted/tỉnh/thành), trong năm 2022, UEH có tổng cộng 12 đề tài cấp Bộ và tương đương Bộ được nghiệm thu (1 đề tài Nafosted; 11 đề tài cấp Bộ/tỉnh/thành). Xét riêng đề tài cấp Bộ, tính đến cuối tháng 11/2022, Trường đang thực hiện 25 đề tài cấp Bộ, trong đó 06 đề tài đã nghiệm thu chính thức. Về đề tài cấp Trường, trong năm 2022, Trường đã tổ chức nghiệm thu 68 đề tài. Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đề tài cơ sở và đề xuất đề tài trọng điểm cấp Trường theo hướng sản phẩm công bố trên tạp chí trong và ngoài nước. Năm 2022, đã có 48 đề tài được nghiệm thu bằng sản phẩm không cần lập hội đồng nghiệm thu. Bên cạnh đó, UEH cũng tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích đề tài cấp trường phục vụ cho nghiên cứu ứng dụng trong việc giảng dạy cho các chương trình đào tạo mới gắn với chiến lược trở thành Đại học Đa ngành và Bền vững.
Bên cạnh hoạt động nghiên cứu dành cho giảng viên, CBVC, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng. Năm 2022, UEH có 375 công trình nghiên cứu khoa học của 1247 sinh viên hoàn thành và tham gia giải thưởng “Nhà Nghiên cứu trẻ” của Trường với 284 đề tài đạt giải, trong đó có 46 đề tài đạt Giải A, 127 đề tài đạt Giải B và 111 đề tài đạt Giải C. Bên cạnh đó, số lượng đề tài đạt giải tại Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm 2022 tăng cao với 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Giải thưởng Eureka của Thành Đoàn năm 2022 kết thúc với 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích. Đặc biệt, UEH vinh dự đạt thành tích cao tại Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 01 giải Nhất và 01 giải Nhì.
Trong năm 2022, UEH cũng đã tổ chức 30 hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế dưới cả hai hình thức online và offline kết hợp thu hút sự tham gia của các diễn giả quốc tế và các nhà khoa học trong nước. Những hội thảo tiêu biểu phải kể đến như: Hội thảo Khoa học Quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á lần thứ 4 (ACBES 2022); Hội thảo Quốc tế về Kinh doanh và Tài chính (ICBF 2022); Hội thảo Quốc tế về Ngôn ngữ ứng dụng và Đào tạo ngôn ngữ (ICALLE 2022); Hội thảo quốc tế “Innovative Philosophy and Law” (IPL 2022); Hội thảo quốc tế “AAERE2022:A pathway towards Carbon Neutrality in Asia” (“Lộ trình hướng đến trung hòa carbon ở Châu Á”; Hội thảo quốc tế “10th International Conference on Emerging Challenges (ICECH): Strategic adaptation in the world of uncertainties”; Workshop “Đổi mới và Khởi nghiệp bền vững (Innovation and Sustainable Entrepreneurship)”. Đặc biệt, chuỗi hội thảo khoa học “Ready for Next” khép lại năm 2022 với nhiều hoạt động sẵn sàng chuyển đổi cho sự phát triển bền vững của cộng đồng. Đó là 04 hội thảo khoa học quốc tế với cách thức tiếp cận mới mẻ về tri thức đa lĩnh vực với 25 phiên hội thảo chuyên sâu, hội thảo khoa học xoay quanh Bền vững, Công nghệ, Thiết kế, và Nghệ thuật. Chương trình có sự tham dự và cố vấn của các giáo sư, chuyên gia, các tổ chức uy tín trong và ngoài nước.
 
 
Chuỗi hội thảo khoa học Ready for Next 2022 tại UEH
 
Những kết quả của UEH trong hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm 2022 cho thấy chính sách đổi mới trong nghiên cứu của Nhà trường đã và đang đi đúng hướng, và sự nỗ lực vượt bậc của tập thể lãnh đạo, đội ngũ nghiên cứu, giảng viên, viên chức Nhà trường. Chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng, nếu tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được và nỗ lực hơn nữa, UEH sẽ ngày càng khẳng định được uy tín học thuật trên trường quốc tế, sẽ lan tỏa và chuyển giao tri thức cộng đồng một cách mạnh mẽ hơn, qua đó trở thành một đại học nghiên cứu có uy tín trên trường quốc tế.
 
Tin, ảnh: Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế
Chia sẻ