Phần 2: [Podcast] Ứng Dụng Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Dịch Vụ Tài Chính Tại Việt Nam: Các Kiến Nghị Chính Sách

31 tháng 08 năm 2022

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu và thực sự mang đến những thay đổi cốt lõi trong một số ngành công nghiệp, trong đó, phải kể đến dịch vụ tài chính. Trong xu hướng phát triển nay, thì tại Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ AI vào các lĩnh vực dịch vụ quản lý tài sản, quản lý rủi ro và tư vấn tài chính hiện vẫn còn rất hạn chế. Thông qua các xu hướng ứng dụng công nghệ AI vào ngành Tài chính - Ngân hàng ở Việt Nam đã phân tích ở phần 1, trong phần 2 bài viết này sẽ đưa ra các kiến nghị chính sách nhằm phát triển công nghệ AI tại thị trường tài chính Việt Nam hiện nay.