[Podcast] Bất Ổn Toàn Cầu Và Chiến Lược Thích Ứng Của Các Doanh Nghiệp Việt Nam

29 tháng 07 năm 2022

Khả năng thích ứng và phục hồi (resilience) của doanh nghiệp trước những cú sốc toàn cầu như dịch bệnh, kinh tế hay xung đột chính trị, quân sự đang là chủ đề được nghiên cứu và thảo luận gần đây trong bối cảnh thế giới ngày càng trở nên bất ổn hơn. Bằng khả năng linh hoạt vốn có của khu vực doanh nghiệp cũng như sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và quá trình chuyển đổi số đã khiến cho việc hoạch định chiến lược phục hồi và thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam trở thành một chủ đề đáng quan tâm nghiên cứu và có tính xu hướng. Chính phủ cũng hiểu rằng doanh nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, nếu chính sách và những giải pháp hỗ trợ không đến tận tay doanh nghiệp thì khó có thể nghĩ đến khả năng tăng trưởng bền vững và đáp ứng các mục tiêu an sinh xã hội. Ở bài viết này, nhóm tác giả đã đưa ra một số kiến nghị và giải pháp thực thi để nâng cao khả năng thích ứng, đảm bảo giảm thiểu tối đa rủi ro đổ vỡ của các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung với góc nhìn từ thiết kế chính sách đến quản trị doanh nghiệp.