[Podcast] Chính Sách Lao Động Việc Làm Cho TP. HCM Trong Giai Đoạn Sau Giãn Cách

27 tháng 12 năm 2021

Nguồn nhân lực là một trong những vấn đề quan trọng cần được ưu tiên giải quyết, đặc biệt trong bối cảnh sau giãn cách xã hội như hiện nay. Chúng ta không thể phủ nhận, sự thiếu hụt lao động trầm trọng ảnh hưởng đến các khía cạnh của nền kinh tế. Nhóm tác giả đã đưa ra những con số thực tế mô tả các vấn đề cung và cầu lao động cũng như dự báo tình hình việc làm hiện nay, từ đây đề xuất các chính sách lao động việc làm ngắn hạn và dài hạn cho Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới.