[Podcast] Di Cư – Vấn Đề Cần Được Giải Quyết Để Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu Long Trở Thành Nơi Đáng Sống Cho Người Dân

23 tháng 09 năm 2022

Từ năm 2018 đến năm 2021, dòng cư dân di chuyển từ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến các thành phố lớn đang dần trở thành xu hướng và ngày càng gia tăng. Hiện tượng này do một số yếu tố gây ra, trong đó phải kể đến sự phân hóa về kinh tế và giáo dục. Thông qua bài viết này, tác giả sẽ chỉ ra thực trạng di cư ở ĐBSCL, từ đó, đề xuất các giải pháp hạn chế di cư góp phần thực hiện mục tiêu đưa ĐBSCL trở thành nơi đáng sống của người dân.