[Podcast] Sự Trợ Giúp Của ICTs Đối Với Việc Phục Hồi Kết Nối Ngành Hàng Không – Phần 2: Ứng Dụng ICT và Kiến Nghị Chính Sách

07 tháng 10 năm 2022

Nhìn lại giai đoạn đại dịch Covid-19 với những ảnh hưởng trên toàn cầu có thể thấy ngành hàng không là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng khá nặng nề. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, các quy định hạn chế tiếp xúc đã thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Information and Communication Technologies – ICTs) được áp dụng rộng rãi trong việc tự động hóa cũng như trao đổi, phân tích dữ liệu kinh doanh hàng không. Ở phần 2 bài viết, tác giả chỉ rõ tầm quan trọng của việc đầu tư đúng mức vào ICTs trong việc phục hồi kết nối ngành hàng không cũng như chiến lược phát triển kinh doanh dài hạn, đồng thời, đề xuất các kiến nghị hữu ích giúp doanh nghiệp.