[Podcast] Toàn cảnh tiền tệ kỹ thuật số - Phần 1: Xu thế của thời đại

15 tháng 10 năm 2021

Với sự bùng nổ của công nghệ chuỗi khối (blockchain) tiền tệ kỹ thuật số đã phát triển vô cùng mạnh mẽ trong một thập kỷ vừa qua. Sự chuyển dịch nhanh chóng của hệ thống tiền tệ số toàn cầu đã khiến chính phủ các nước có phần lúng túng trong việc thích nghi với sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi chi tiêu và đầu tư của người dân. Trong bối cảnh đó Chính phủ các nước cần nắm bắt các vấn đề cơ bản của tiền tệ kỹ thuật số đối với hệ thống tiền tệ và thực trạng phát triển trên thế giới; từ đó mới có thể đề ra các giải pháp đối để thích ứng với sự phát triển của tiền tệ số trong thời kỳ mới.