[Podcast] Toàn Cảnh Tiền Tệ Kỹ Thuật Số – Phần Cuối : Mô Hình Tiền Kỹ Thuật Số Của Ngân Hàng Trung Ương (CBDC) Việt Nam

09 tháng 11 năm 2021

Kinh nghiệm phát triển tiền số ở các nước cho thấy rằng nên có sự tham gia của các NHTM làm cầu nối cho quá trình phát hành tiền CBDC vào lưu thông được hiệu quả. Việc phát triển và cho ra mắt đồng tiền kỹ thuật số quốc gia sẽ trở nên cấp thiết hơn nữa trong tương lai khi đa số các quốc gia trên thế giới bắt đầu triển khai đồng tiền số.