[Podcast]Toàn Cảnh Tiền Tệ Kỹ Thuật Số – Phần 2: Những Cột Mốc Phát Triển

19 tháng 10 năm 2021

Để hình thành nên khái niệm được lưu hành phổ biến như hiện nay, tiền tệ kỹ thuật số đã trải qua các giai đoạn nổi bật gắn với những dấu mốc lịch sử từ việc hình thành ý tưởng cùng những bước khởi đầu. Mặc dù phải trải qua giai đoạn bùng phát gian lận nhưng tiền tệ kỹ thuật số đã trở thành một hiện tượng và xu thế toàn cầu.