Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á phiên bản tiếng Anh - Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) chính thức gia nhập Nhà xuất bản quốc tế EMERALD

22 tháng 05 năm 2018

Nhằm hiện thực hóa một trong sáu chiến lược khác biệt của UEH: Công bố quốc tế đóng góp tri thức toàn cầu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) trân trọng công bố Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á phiên bản tiếng Anh - Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) chính thức hiện diện trên cơ sở dữ liệu của Nhà xuất bản quốc tế EMERALD từ tháng 5/2018. Đây là tạp chí thuộc lĩnh vực kinh tế đầu tiên của Việt Nam được xuất bản bởi EMERALD

Nhằm hiện thực hóa một trong sáu chiến lược khác biệt của UEH: Công bố quốc tế đóng góp tri thức toàn cầu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) trân trọng công bố Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á phiên bản tiếng Anh - Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) chính thức hiện diện trên cơ sở dữ liệu của Nhà xuất bản quốc tế EMERALD từ tháng 5/2018. Đây là tạp chí thuộc lĩnh vực kinh tế đầu tiên của Việt Nam được xuất bản bởi EMERALD.

Sự kiện này là bước tiến quan trọng trong tiến trình giúp JABES đảm bảo đủ tiêu chuẩn để được xếp hạng vào hệ thống tạp chí đạt chuẩn Scopus (Scopus List).

Địa chỉ liên kết truy cập của Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) trên cơ sở dữ liệu của EMERALD:

http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jabes/index.htm

Các bài báo được đăng tải trên JABES phải đạt chuẩn quốc tế của một bài báo khoa học và trải qua quy trình phản biện theo đúng quy định của EMERALD.

Các bạn đọc, các nhà khoa học có thể liên kết truy cập để gửi bài theo địa chỉ:

https://mc.manuscriptcentral.com/jabes

JABES là tạp chí chuyên ngành dành cho nghiên cứu nhằm thúc đẩy và phát triển hoạt động kinh doanh và kinh tế. Phạm vi nghiên cứu của JABES bao gồm các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản trị, tài chính - ngân hàng và các lĩnh vực liên quan đến kinh tế và kinh doanh ở phạm vi khu vực, quốc gia hoặc địa phương, trong đó khu vực châu Á được quan tâm. Ưu tiên hàng đầu của JABES là được cống hiến cho khoa học kinh tế trong, ngoài nước và góp phần nâng tầm giá trị học thuật của UEH trong cộng đồng quốc tế thông qua việc kêu gọi bài viết từ các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới.

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á.

 

Chia sẻ