Tọa đàm "Những vấn đề về chính sách tiền tệ và thị trường tài chính Việt Nam"

08 tháng 04 năm 2016

Diễn giả: TS. Trương Văn Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia

Sáng thứ Ba ngày 05/4/2016, tại giảng đường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Tiến sĩ Trương Văn Phước – Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã có buổi tọa đàm với các giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên Khoa Tài chính UEH về “Chính sách tiền tệ và các vấn đề về thị trường tài chính Việt Nam”.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

TS. Trương Văn Phước trao đổi với các giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên về các nội dung của chủ đề buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, TS. Phước đã trình bày và trả lời các câu hỏi của giảng viên và sinh viên Khoa Tài Chính xoay quanh các chủ đề về:

- Cơ chế xác định tỷ giá trung tâm trong điều hành chính sách tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Vấn đề xử lý nợ xấu và cơ chế giám sát hệ thống ngân hàng thương mại.

- Thực trạng nợ công và xác định trần nợ công.

- Các vấn đề của chính sách tiền tệ trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính.

- Lạm phát mục tiêu và cơ chế xác định lãi suất chính sách.

- Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ đang được sử dụng ở Việt Nam để điều hành cung tiền.

Nghiên cứu sinh đặt câu hỏi xoay quanh các nội dung mà TS. Phước trình bày

Buổi tọa đàm này nằm trong chuỗi sinh hoạt khoa học và thực tiễn của Khoa Tài chính được tổ chức xuyên suốt dành cho các giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên trong việc tiếp cận thực tiễn và tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua việc tiếp xúc, trao đổi với các diễn giả là các nhà hoạch định chính sách, nhà doanh nghiệp và các chuyên gia trong từng lĩnh vực cụ thể.

Tin, ảnh: Khoa Tài chính

Chia sẻ