Tọa đàm “Policy Dialogue 2015 - Môi trường kinh doanh Việt Nam”

02 tháng 10 năm 2015

[Phòng A.205, sáng ngày 01/10/2015] Buổi Tọa đàm là cơ hội trao đổi một số vấn đề về văn hóa công vụ, thủ tục thuế và hải quan, vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng và việc thực thi Luật kinh doanh bất động sản 2014, hướng đến hoàn thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Sáng ngày 01/10/2015, tại phòng họp A.205, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm “Policy Dialogue 2015 – Môi trường kinh doanh Việt Nam”. Buổi tọa đàm là cơ hội để các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và các hiệp hội doanh nghiệp trao đổi một số vấn đề về văn hóa công vụ, thủ tục thuế và hải quan, vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng và việc thực thi Luật kinh doanh bất động sản 2014, hướng đến hoàn thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tham dự tọa đàm có Ông Mai Hữu Quyết – Đại diện văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh, Ông Lê Hoàng Châu – Đại diện Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh, Ông Huỳnh Thanh Bình – Đại diện Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Ông Võ Long Hải – Đại diện Cục Thuế tỉnh Bình Dương; Về phía Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, có GS.TS Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng, TS. Đinh Công Khải - Trưởng Khoa Quản lý nhà nước, PGS.TS. Sử Đình Thành – Trưởng Khoa Tài chính công, các nhà nghiên cứu và các giảng viên của trường.

TS. Đinh Công Khải mở đầu với chuyên đề “Các yếu tố văn hóa công vụ ảnh hưởng đến động lực phụng sự công trong mối quan hệ với doanh nghiệp - Nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh”. Chuyên đề này khảo sát mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức và động lực phụng sự công của cán bộ công chức tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tìm ra các yếu tố văn hóa tổ chức có ảnh hưởng đến việc tăng cường động lực phụng sự công, là tiền đề cho việc cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả dịch vụ hành chính công.

Trong chuyên đề “Cơ chế tạo điều kiện thuận lợi về Thuế và Hải quan cho doanh nghiệp”, PGS.TS. Sử Đình Thành phân tích các quy định về thủ tục thuế và hải quan hiện hành cũng như thực trạng quản lý thuế và hải quan. Bài tham luận đã đề xuất một số ý tưởng về đơn giản hóa thủ tục thuế và hải quan với mục tiêu giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.

TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị với tham luận “Luật kinh doanh bất động sản 2014: cơ hội và thách thức cho sự phát triển thị trường bất động sản Việt Nam” đã chỉ ra những thách thức, vướng mắc về mặt pháp lý cũng như một số tình huống mà doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý nhà nước có thể gặp phải trong quá trình thực thi Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Đồng thời, kiến nghị tăng cường hiệu quả thực thi Luật Kinh doanh bất động sản 2014 phù hợp với chủ trương đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện pháp luật để phục hồi thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu tham gia TPP và các Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam – EU…

Sau phần trình bày của ba diễn giả là phần thảo luận về những vấn đề thực tiễn có liên quan, đề xuất ý tưởng và giải pháp tháo gỡ vướng mắc để nâng cao năng lực của doanh nghiệp, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh cũng như cả nước./.

 

PGS. TS. Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng UEH phát biểu mở đầu toạ đàm

Đại biểu tham dự tọa đàm

Diễn giả trình bày tham luận

Toàn cảnh buổi toạ đàm

 

Tin: Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác Quốc tế

Ảnh: Phòng Công tác chính trị

Chia sẻ