UEH tổ chức hội thảo khoa học: “Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

01 tháng 04 năm 2022

Ngày 29/3/2022, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) đã phối hợp với Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Hội thảo nhằm mục đích tạo ra một diễn đàn khoa học để các giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các nhà khoa học thảo luận, chia sẻ quan điểm và trao đổi các kết quả nghiên cứu về những vấn đề xoay quanh nội dung Văn kiện Đại hội XIII, góp phần phục vụ thiết thực, hiệu quả cũng như quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII trên nhiều lĩnh vực.

Tham dự hội thảo, về phía lãnh đạo UEH có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH - Đồng Trưởng ban chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thảo. Về phía lãnh đạo Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM có PGS.TS. Nguyễn Đức Trung -  Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường - Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thảo. Cùng sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý Thầy/Cô đến từ 2 trường.

Bên cạnh đó, hội thảo còn có sự tham dự của các nhà quản lý, quý Thầy/Cô và những người làm công tác chuyên môn đến từ các đơn vị và các trường đại học khác như: Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM; Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM; Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM; Trường Đại học Công nghệ TP.HCM; Trường Đại học Thủ Dầu Một; Trường Đại học An ninh nhân dân; Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐHQG-HCM; Trường Đại học Đà Lạt; Trường Đại học Nguyễn Huệ; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; Trường Đại học Mở TP.HCM; Học viện Chính trị Khu vực II; Học viện Ngân hàng; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Trường Chính trị tỉnh Gia Lai; Trường Chính trị Tỉnh Sóc Trăng.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH chia sẻ: “Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra cách đây 1 năm, hiện nay Đảng và Nhà nước rất quan tâm và đẩy mạnh các văn kiện Đại hội đi vào các lĩnh vực cuộc sống. Có thể thấy những nội dung của các văn kiện rất sâu rộng, đặc biệt là tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế xã hội của Việt Nam phát triển theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết các vấn đề của Việt Nam và thách thức của toàn cầu như tăng trưởng bền vững. Để giải quyết những vấn đề này đòi hỏi chúng ta phải có nền tảng cơ sở khoa học lẫn cơ sở thực tiễn, qua đó đề xuất các giải pháp trong việc triển khai, đưa tất cả những nội dung của văn kiện vào đời sống, đưa kinh tế Việt Nam phát triển. Trên nền tảng nhận thức như vậy, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại học Ngân hàng đã phối hợp với nhau để tổ chức hội thảo khoa học ngày hôm nay. Bên cạnh đó, UEH đang trong quá trình tái cấu trúc theo hướng Đại học đa ngành và bền vững, do đó, Nhà trường rất quan tâm phát triển vấn đề nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng, đồng thời Nhà trường cũng có những chính sách để thúc đẩy đội ngũ giảng viên tham gia vào đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện, hoạch định, đóng góp và hoàn thiện chính sách, liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của vùng. Song song là kết nối với các đơn vị, tổ chức, đại học để cùng đẩy mạnh những hoạt động nghiên cứu thiết thực. Và hội thảo khoa học ngày hôm nay đã minh chứng được điều này.”

GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH phát biểu khai mạc hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Đức Trung -  Phó Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM chia sẻ: “Dựa trên những tham luận của Hội thảo, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại học Ngân hàng TP.HCM sẽ cùng tổng hợp và gửi đến Ban Kinh tế Trung ương để làm cơ sở nền tảng báo cáo với Bộ Chính trị về những diễn đàn khoa học, những đóng góp về khoa học, để hoàn thiện các lý thuyết của Đại hội XIII”.

PGS.TS. Nguyễn Đức Trung -  Phó Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM phát biểu

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm từ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà thực hiện chính sách với 130 bài viết chất lượng, nhìn nhận và đánh giá dưới nhiều góc độ khác nhau nhằm làm rõ sự đổi mới mạnh mẽ tư duy của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trong khuôn khổ hội thảo, các diễn giả, chuyên gia đã có những bài tham luận và thảo luận tập trung vào 05 chủ đề chính gồm:

  1. Hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
  2. Quản lý phát triển xã hội; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thân thiện với môi trường; ứng dụng khoa học và công nghệ theo hướng chuyển đổi số quốc gia.
  3. Xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; kinh tế vùng; phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.
  4. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài.
  5. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các tham luận lần lượt được trình bày tại hội thảo gồm: “Thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển nhanh, bền vững” do PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn trình bày; tham luận “Đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số ở việt nam theo tinh thần đại hội XIII” do TS. Đỗ Lâm Hoàng Trang trình bày; “Vấn đề an ninh con người trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam” do TS. Ngô Thị Kim Liên trình bày; “Chuyển dịch đầu tư công hướng đến tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội hiện nay” do ThS. Trương Thị Thùy Dung trình bày; Quan điểm “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề đặt ra trong giảng dạy lý luận chính trị do TS. Lê Hoàng Việt Lâm trình bày.

Các diễn giả trình bày tham luận tại hội thảo

Thông qua những định hướng của Đảng, hội thảo đã phân tích, làm rõ những chủ trương, quan điểm phải được vận dụng linh hoạt vào nhận thức và thực tiễn. Các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cho rằng cần phải xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường,... nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, những yêu cầu mới của nền kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh đã đặt ra những vấn đề về phát triển khoa học công nghệ, xây dựng chính phủ điện tử, các mô hình tăng trưởng kinh tế để đáp ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đề cập đến phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện mới với yêu cầu trình độ chất lượng sâu thì phải tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh ở các khu đô thị thông minh, kinh tế vùng và nông thôn mới. Đồng thời, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia cũng tập trung làm rõ những ảnh hưởng xung đột dẫn đến bất ổn về an ninh, trật tự xã hội trong quá trình thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Tham luận đề cập đến nhiều nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm của các khách mời tham dự

Hội thảo khoa học “Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng” đã mang đến cái nhìn toàn cảnh và nhiều thông tin hữu ích cho người tham dự, là diễn đàn để các giảng viên, các nhà khoa học thảo luận, chia sẻ và trao đổi các kết quả nghiên cứu về những vấn đề xoay quanh nội dung Văn kiện Đại hội XIII, góp phần phục vụ thiết thực, hiệu quả việc quán triệt, tổ chức thực hiện Văn kiện Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Thực hiện chiến lược tái cấu trúc với định hướng trở thành Đại học đa ngành và bền vững, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đang tích cực đẩy mạnh triển khai những hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học các cấp, kết nối với cộng đồng các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước,… để cùng nhau tìm hiểu, xây dựng, đưa ra giải pháp góp phần giải quyết những nhu cầu của kinh tế - xã hội, lan tỏa các giá trị tri thức thiết thực vì sự phát triển bền vững.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông, Khoa Lý luận chính trị

Cơ quan báo chí - đối tác đưa tin: 

1. Báo Sài Gòn Giải Phóng: Chuyên gia bàn thảo về định hướng phát triển trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

2. Tạp chí Kinh tế Việt Nam: Cần xây dựng, hoàn thiện thể chế để phát triển bền vững kinh tế

3. Đài truyền hình TP.HCM: Hội thảo khoa học: “Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

4. Báo Người Lao động: Tìm động lực để phát triển kinh tế số, kinh tế xanh

5. Đại học Ngân hàng TP.HCM: Đại học Ngân hàng TP.HCM phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP. HCM tổ chức Hội thảo Khoa học “Những định hướng phát triển Kinh tế- Xã hội giai đoạn 2021-2030 trong văn kiện đại hội lần thứ XIII của Đảng"

Chia sẻ