​UEH chính thức áp dụng chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế

19/05/2016 22:00 GMT+7

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là trường đại học Việt Nam đầu tiên xây dựng và áp dụng chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế cho toàn bộ chương trình đào tạo đại trà. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, quá trình này đã trở nên tất yếu.