Diện mạo mới về Cơ sở vật chất của UEH

15 tháng 01 năm 2020

Cơ sở B, Cơ sở Nam Thành phố, Ký túc xá, Viện Đổi mới sáng tạo, Nhà khách UEH với diện mạo lột xác ngoạn mục là những thay đổi lớn về cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) trong năm qua.

Đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học, trong thời gian qua, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã chú trọng hoàn thiện, xây dựng mới cơ sở vật chất hiện đại, khang trang; hướng đến đẳng cấp quốc tế.

Cơ sở B, Cơ sở Nam Thành phố, Ký túc xá, Viện Đổi mới sáng tạo, Nhà khách với diện mạo lột xác ngoạn mục là những thay đổi lớn về cơ sở vật chất của UEH trong năm qua.

Đây cũng là minh chứng cho những bước đi đúng đắn, chiến lược đột phá trong tiến trình tự chủ đại học và phát triển của UEH trong thời gian qua.

 

Diện mạo mới về cơ sở vật chất của UEH

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.