Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức UEH năm 2019

12 tháng 01 năm 2019

Sáng ngày 11/01/2019, tại Phòng A.103, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019.

Sáng ngày 11/01/2019, tại Phòng A.103, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019.

Tổng quan Hội nghị

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định - Chủ tịch Hội đồng tư vấn; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng; ThS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn trường cùng đại biểu là lãnh đạo, viên chức của các đơn vị trực thuộc Trường.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

ThS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn Trường thông tin tổng hợp ý kiến đóng góp từ hội nghị viên chức cấp đơn vị

PGS.TS. Trần Tiến Khai - Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả kiểm tra tài chính nội bộ năm 2018 và hoạt động nhiệm kỳ 2017-2018

Nhìn lại chặng đường năm 2018, có thể thấy, UEH đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp về hoạt động đào tạo; hoạt động đảm bảo, kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế và trong nước; quản  trị nhà trường.

Các mặt hoạt động của Trường được Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường trong giai đoạn mới, hướng tới tự chủ hoàn toàn. Lãnh đạo, viên chức đoàn kết, nhất trí quyết tâm xây dựng Trường vững mạnh.

Công tác tuyển sinh cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đề ra, tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế, UEH nằm trong top 15 trường đại học công bố quốc tế uy tín nhiều nhất Việt Nam. Các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch, đề tài cấp Nhà nước thực hiện đúng tiến độ.

Các hoạt động quan hệ quốc tế và trong nước ngày càng sâu rộng; đa dạng, phong phú trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, phản biện.

Kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả và tăng tính tự chủ cho các đơn vị; đầu tư mạnh mẽ về xây dựng và phát triển cơ sở vật chất của Trường.

Hội nghị cũng đã nghe tổng hợp các ý kiến đóng góp từ hội nghị viên chức đơn vị và những trao đổi về tình hình nhà trường từ phía Ban giám hiệu, lãnh đạo UEH.

Đại biểu trong Hội nghị đã trao đổi xoay quanh các vấn đề về chiến lược phát triển của Nhà trường như: giải pháp hướng đến Đại học đa ngành, nâng cao năng lực giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo,…

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng chủ trì phiên thảo luận

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng phát biểu

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng phát biểu

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng phát biểu

ThS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn trường báo cáo kết quả vận động tài trợ hạng mục cây xanh cơ sở Nam Thành phố

Đặc biệt, điểm khác biệt của hội nghị năm nay là việc ký kết Bản Ghi nhớ về việc thực hiện hệ thống chỉ tiêu hoạt động năm 2019-2020 cho các Khoa/Viện đào tạo. Nhà trường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các Khoa/Viện đào tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản trị đơn vị thông qua chỉ tiêu công việc (KPIs) và thực hiện chính sách hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện.

 

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng và các Trưởng khoa/Viện đào tạo thực hiện nghi thức ký kết Bản ghi nhớ về thực hiện hệ thống chỉ tiêu hoạt động năm 2019-2020

Bản ghi nhớ thực hiện hệ thống chỉ tiêu hoạt động năm 2019 giữa các Khoa và Nhà trường

Quý đại biểu thực hiện bầu Ban thanh tra nhân dân

Đoàn Thanh tra nhân dân trúng cử nhiệm kỳ 2019-2020

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng tổng kết Hội nghị và triển khai định hướng, mục tiêu hoạt động năm 2019.

Tại Hội nghị,  GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH đã triển khai định hướng, mục tiêu hoạt động và các giải pháp thực hiện cụ thể năm 2019 đó là tiếp tục thực hiện chiến lược quốc tế hóa, xây dựng Trường theo định hướng nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện 06 chiến lược khác biệt, tiếp tục nâng cao danh tiếng của Nhà trường và chuẩn bị những tiền đề cần thiết để tiến tới trở thành trường đại học đa ngành.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí phấn khởi và quyết tâm cao độ từ toàn thể đại biểu, viên chức tham dự vì một năm 2019 - UEH tiếp tục giữ vững vị thế, nỗ lực bức phá và gặt hái nhiều thắng lợi.

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.