Hội nghị viên chức các đơn vị trực thuộc UEH - Tổng kết và chuẩn bị cho những khởi đầu mới năm 2019

10/01/2019 11:00 GMT+7

Từ ngày 29/11/2018 đến ngày 18/12/2018, 37 đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội nghị viên chức đơn vị năm 2019.

Từ ngày 29/11/2018 đến ngày 18/12/2018, 37 đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội nghị viên chức đơn vị năm 2019.

Tại hội nghị, các đơn vị đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018; thảo luận mục tiêu hoạt động, đề ra giải pháp thực hiện năm 2019; góp ý dự thảo Báo cáo Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức cấp Trường năm 2019. Bên cạnh đó, toàn thể viên chức các đơn vị tiến hành bầu đại biểu dự Hội nghị đại biểu công chức, viên chức cấp trường sắp tới và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thanh tra nhân Trường, nhiệm kỳ 2019-2020.

Những kết quả UEH đạt được trong năm 2018 thể hiện sự đồng lòng và những nỗ lực của từng đơn vị, từng viên chức. Là một đại sứ thương hiệu, có thể nói, mỗi UEH-er chính là một mảnh ghép với nhận thức, thái độ, hành vi chuẩn mực, tận tâm của mình cùng với “Văn hóa UEH” đã tạo nên một bức tranh thương hiệu UEH sống động, gần gũi với các đối tượng hữu quan trong và ngoài trường; chính điều đó đã tạo nên sức mạnh của UEH. Nhà trường trân quý và cảm ơn những nỗ lực của từng viên chức và từng đơn vị trong năm qua đã góp phần to lớn vào sự chuyển mình quốc tế hóa mạnh mẽ, đổi mới trong quản trị đại học của UEH.

Ngày 11/01/2019 sắp tới, UEH tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019. Đây là sự kiện để cùng nhau nhìn lại các hoạt động năm 2018, đồng thời hoạch định mục tiêu, kế hoạch hành động và đưa ra ý kiến đóng góp xây dựng chiến lược đối với sự phát triển của UEH năm 2019.

Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm 2018

Hy vọng năm 2019, với sự đoàn kết, đồng lòng, nhất quán từ suy nghĩ đến hành động của tập thể viên chức, các đơn vị; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ đạt được những mục tiêu đề ra; đặc biệt trong chiến lược quốc tế hóa và lần đầu tiên đưa UEH “sánh vai” cùng các Trường Đại học danh giá nhất Châu Á và thế giới. Con thuyền UEH tiếp tục vươn buồm mạnh mẽ với sứ mạng cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật; đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

 

 

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.