Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về hình thức học tập của các bậc/hệ và thi kết thúc học phần kể từ ngày 10/8/2020

11/08/2020 19:44 GMT+7

Để chuẩn bị cho việc giảng dạy và học tập trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã chủ động thông báo các nội dung liên đến các hình thức học tập của các bậc, hệ và thi kết thúc học phần kể từ ngày 10/8/2020.

Theo đó, các lớp học phần có quy mô lớn hơn 30, giảng viên sẽ giảng dạy theo hình thức trực tuyến. Với các lớp học phần có quy mô nhỏ hơn 30 có thể chọn hình thức giảng dạy trực tuyến hay tập trung nhưng phải có sự đồng thuận của sinh viên và giảng viên về hình thức giảng dạy.

Giảng viên vẫn giảng dạy theo đúng thời khóa biểu bằng các hình thức dạy và học trực tuyến: LMS, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom Meeting và báo đến người học đường link lớp học trực tuyến trước mỗi buổi học trên hệ thống LMS.

Lịch thi kết thúc học phần của các bậc/hệ vẫn thi tập trung theo lịch và quy định của Trường.

Ngoài ra, tất cả người học các bậc/hệ, khi vào khu vực các cơ sở của Trường, trong phòng học và phòng thi đều phải mang khẩu trang và tuân thủ các quy định phòng dịch chung.

Thông báo về hình thức học tập của các bậc/hệ và thi kết thúc học phần kể từ ngày 10/8/2020 và các thông tin hỗ trợ chi tiết, vui lòng xem tại đây.