Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc nghỉ học từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 09/8/2020 của các bậc/hệ và thi kết thúc học phần để phòng chống dịch Covid-19

30 tháng 07 năm 2020

Ngày 30/07/2020, trên cơ sở kết luận của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến người học của các hệ/bậc và giảng viên toàn trường được nghỉ học từ ngày 03/08 đến hết 09/08/2020.

Sau thời gian nghỉ học, người học và giảng viên thực hiện việc giảng dạy và học tập theo đúng thời khóa biểu như đã thông báo. Các buổi học trong thời gian nghỉ, giảng viên giảng bù bằng hình thức online hay tập trung phải có sự đồng thuận giữa giảng viên và người học.

Đối với việc thi kết thúc học phần, nhà trường yêu cầu các trường hợp người học từ Đà Nẵng đến TP.HCM từ ngày 18/07/2020 phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày. Trong thời gian này, người học có lịch thi kết thúc học phần được làm đơn vắng thi có phép theo hướng dẫn của trường. Đồng thời, nhà trường yêu cầu tất cả người học các bậc/hệ, khi vào các khu vực cơ sở của Trường, trong phòng học và phòng thi đều phải mang khẩu trang đến khi có thông báo mới.

Thông báo về việc nghỉ học từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 09/8/2020 của các bậc/hệ và thi kết thúc học phần chi tiết, vui lòng xem tại đây.