UEH - Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người học

21/06/2016 17:31 GMT+7

Chiều ngày 20/6/2016, tại phòng họp A.205 đã diễn ra buổi làm việc giữa Hiệu trưởng và đội ngũ Thư ký khoa/viện/ban, viên chức thư viện và một số viên chức khối quản lý. Đến dự, còn có lãnh đạo của các đơn vị được sinh viên góp ý về chất lượng phục vụ.

Buổi làm việc dựa trên kết quả của đợt khảo sát đánh giá chất lượng phục vụ của Thư ký khoa/viện/ban được Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình thực hiện trong tháng 5 năm 2016. Kết quả được tổng hợp từ 5.245 ý kiến đánh giá của sinh viên đại học chính quy UEH.  

Bảng khảo sát gồm 6 nội dung: (i) Việc tuân thủ thời gian làm việc; (ii) Thái độ khi tiếp xúc người học; (iii) Mức độ am hiểu nghiệp vụ; (iv) Việc lắng nghe và phản hồi ý kiến người học; (v) Mức độ hài lòng của người học và (vi) Ý kiến khác.

Sau khi Phòng Tổ chức - Hành chính công bố kết quả khảo sát và lãnh đạo các đơn vị trao đổi, thảo luận trên tinh thần cầu thị, Giáo sư Hiệu trưởng Nguyễn Đông Phong phát biểu kết luận buổi làm việc, nội dung cụ thể như sau:

     1. Việc khảo sát theo chuyên đề/nhóm đối tượng được tiến hành thường xuyên vì UEH là trường đại học tự chủ, lấy người học làm trung tâm và không ngừng hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học trong một thị trường giáo dục cạnh tranh. Do đó, UEH sẽ tiếp tục thực hiện các đợt khảo sát riêng đối với: (i) Phòng, viện chức năng; (ii) Khoa, viện đào tạo và (iii) Thư viện.

     2. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường tiếp tục phát huy mặt tích cực, tự xem xét mặt hạn chế trong việc phục vụ người học của viên chức thuộc quyền và phải tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng phục vụ người học trong 03 tháng tới. Trường hợp viên chức chậm khắc phục thì luân chuyển nội bộ, tiến đến điều động ngoài đơn vị; nếu tái phạm và vi phạm nghiêm trọng thì tiến hành buộc thôi việc.

     3. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính tiếp tục mở các khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ viên chức được giao nhiệm vụ thường xuyên tiếp xúc người học./-

Tin, ảnh: Phòng TC-HC và Phòng CTCT