UEH thành lập mới Văn phòng trường và Phòng Nhân sự

18/07/2018 14:41 GMT+7

Chiều ngày 16/07/2018, tại Phòng A.103, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức sự kiện Trao các Quyết định về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự cho các đơn vị nhằm tinh gọn và kiện toàn hệ thống tổ chức, phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường.

Chiều ngày 16/07/2018, tại Phòng A.103, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức sự kiện Trao các Quyết định về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự cho các đơn vị, nhằm tinh gọn và kiện toàn hệ thống tổ chức, phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường.

Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng; ThS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn trường; cùng đại diện lãnh đạo, viên chức các đơn vị thuộc UEH.

Tại buổi lễ, UEH đã công bố Quyết định thành lập Văn phòng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đảng - Đoàn thể và Bộ phận Hành chính - Tổng hợp thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính; đổi tên Phòng Tổ chức - Hành chính thành Phòng Nhân sự; giải thể Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng và bổ nhiệm Trưởng khoa Luật Kinh tế. Theo đó, nhân sự các đơn vị có những thay đổi sau:

  • Điều động và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thiện Duy - Trưởng phòng Công tác chính trị giữ chức vụ Chánh văn phòng trường, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
  • Bổ nhiệm Bà Võ Thị Mai Xuân giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng trường, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
  • TS. Nguyễn Quốc Khanh đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nhân sự, ThS. Nguyễn Thị Đoan Trân đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Nhân sự, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
  • Phân công Ông Trần Anh Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng Công tác chính trị phụ trách phòng Công tác chính trị, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
  • Điều động và bổ nhiệm ThS. Cao Văn Tiến - Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
  • Bổ nhiệm PGS.TS. Võ Trí Hảo - Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Luật, giữ chức vụ Trưởng khoa Luật;
  • ThS. Phạm Hữu Huỳnh thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng để tập trung đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn Kinh tế.

Một số hình ảnh về sự kiện Trao các quyết định:

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH phát biểu

ThS. Nguyễn Thiện Duy - Chánh văn phòng trường phát biểu cảm nghĩ khi nhận nhiệm vụ mới

Ông Trần Anh Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công tác chính trị phát biểu cảm nghĩ khi nhận nhiệm vụ mới

PGS.TS. Võ Trí Hảo - Trưởng khoa Luật phát biểu cảm nghĩ khi nhận nhiệm vụ mới

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH trao Quyết định cho TS. Nguyễn Quốc Khanh đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nhân sự, ThS. Nguyễn Thị Đoan Trân đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Nhân sự

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH trao các Quyết định cho ThS. Nguyễn Thiện Duy - Chánh văn phòng trường và Bà Võ Thị Mai Xuân - Phó Chánh văn phòng trường

TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường trao các Quyết định cho Ông Trần Anh Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công tác chính trị và ThS. Cao Văn Tiến - Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng trao Quyết định cho PGS.TS. Võ Trí Hảo - Trưởng khoa Luật

Lãnh đạo, viên chức chúc mừng các đơn vị và nhân sự mới được bổ nhiệm

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.