Viện Du lịch UEH mời cố vấn chiến lược

28/01/2019 10:32 GMT+7

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của công tác giáo dục, tư vấn địa phương, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo thực tế, kết nối doanh nghiệp và giúp sinh viên có chỗ thực hành tốt trong thời gian học cũng như có việc làm ngay sau khi ra trường, Viện Du lịch thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã chính thức mời và được sự nhận lời làm cố vấn của các nhà quản lý và doanh nhân hàng đầu trong ngành du lịch Việt Nam, bao gồm: Ông Lã Quốc Khánh - Nguyên Phó Giám Đốc Sở Du lịch TP.HCM; Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Công ty du lịch Vietravel; Ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Tân Hồng - Du ngoạn Việt (Vietexcursions)

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của công tác giáo dục, tư vấn địa phương, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo thực tế thông qua kết nối doanh nghiệp, giúp sinh viên có chỗ thực tập và việc làm ngay sau khi ra trường, Viện Du lịch thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã chính thức mời các nhà quản lý và doanh nhân hàng đầu trong ngành du lịch Việt Nam làm cố vấn.

Ban cố vấn cũa Viện Du lịch gồm: Ông Lã Quốc Khánh - Nguyên Phó Giám Đốc Sở Du lịch TP.HCM; Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Công ty du lịch Vietravel; Ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Tân Hồng - Du ngoạn Việt (Vietexcursions).

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng trao Giấy vinh danh đến các cố vấn trong buổi đón tiếp Ban cố vấn Viện Du lịch ngày 27/1/2019

Trong nhiều năm qua, Viện Du lịch UEH thường xuyên tiên phong trong các lĩnh vực hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên và giảng viên nhằm giúp sinh viên tiếp cận các nguồn kiến thức và phương pháp tư duy mới. Viện cũng tích cực tham gia thực hiện các dự án quy hoạch phát triển du lịch của địa phương. Đây là cầu nối hiệu quả trong việc chuyển giao kiến thức vào thực hành, đóng góp đáng kể vào quá trình hoạch định chính sách trong ngành du lịch địa phương.

Việc mời thành công các nhà cố vấn có kinh nghiệm hàng đầu về chính sách và hoạt động kinh doanh sẽ là một bước đi mang tính đột phá, hứa hẹn nâng cao chất lượng hoạt động của Viện cũng như củng cố vai trò tham chiếu của Viện trong các đề án phát triển du lịch của địa phương.

Sự tham gia của các nhà cố vấn còn có ý nghĩa to lớn đối với nỗ lực tiếp cận doanh nghiệp và tạo nên sự hợp tác hỗ tương giữa doanh nghiệp và nhà trường trong việc thiết kế nội dung chương trình thực tập, thiết lập bộ máy hướng dẫn thực tập tại doanh nghiệp và tái cấu trúc qui trình tuyển dụng, phát triển nhân sự tại doanh nghiệp.

Đầu tư cơ sở thực hành du lịch trong khuôn viên trường đại học; mở rộng đào tạo sang các lĩnh vực mới như trò chơi, thể thao và giải trí; và phát triển tuyển sinh sang các thị trường Đông Á, Đông Nam Á, Châu Âu và Bắc Mỹ là bước đi kế tiếp của Viện Du lịch trong vài năm sắp tới.

Tin, Ảnh: Viện Du lịch, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.