HƯỚNG NGHIỆP BỀN VỮNG: UEH nâng cấp công cụ trắc nghiệm tính cách, lựa chọn ngành học “Hiểu về bạn” trên nền tảng zalo mini app

05 tháng 07 năm 2024

(1) Trắc nghiệm tính cách, thói quen, thiên hướng cá nhân; (2) hiểu biết về khuynh hướng chuyên môn; (3) thông tin những người nổi tiếng cùng chung nhóm; (4) gợi ý các ngành học tương ứng nằm trong danh mục đào tạo đại học do Bộ GDĐT Việt Nam quy định; (5) gợi ý các lựa chọn ngành học chi tiết đến từng bậc, hệ đào tạo – 5 tính năng toàn diện mà người dùng có thể dễ dàng tìm thấy tại Công cụ “Hiểu về bạn”. Đặc biệt 2024, UEH đã nâng cấp và tích hợp công cụ “Hiểu về bạn” dựa trên nền tảng zalo mini app, người học có thể dễ dàng truy cập và sử dụng ngay tại ứng dụng zalo.