I am who I choose to be: Tôi là người tôi chọn tại UEH

26 tháng 04 năm 2022

Với chiến lược tái cấu trúc trở thành Đại học đa ngành và bền vững vào năm 2030, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức định vị trọng tâm vào “Đào tạo công dân toàn cầu - Hành động bền vững”. Trên cơ sở này, UEH mang đến cho người học sự tự do lựa chọn để trở thành người mà bạn mong muốn trên hành trình chinh phục giấc mơ đại học với thông điệp - I am who I choose to be.