TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023: Chọn học Kinh doanh nông nghiệp – Quản trị khách sạn – Tiếng Anh thương mại tại UEH (mã trường: KSV): Trở thành nhân lực chủ chốt trong hành trình “đưa bản sắc Vùng đồng bằng Sông Cửu Long ra toàn cầu”

24 tháng 04 năm 2023

Nông nghiệp công nghệ cao – Du lịch cộng đồng gắn liền với nông nghiệp – Đây là những cụm từ quan trọng, được cho rằng sẽ tạo nên bản sắc thương hiệu địa phương cho vùng đồng bằng lớn nhất cả nước – Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Để làm được điều này, cần có những thế hệ trẻ “dám khác biệt”, “dám đi để trở về” để lựa chọn học và trở thành nhân lực chủ chốt trong hành trình “đưa bản sắc của địa phương ra toàn cầu”. Kinh doanh nông nghiệp, Quản trị khách sạn, Tiếng Anh thương mại là 3 chương trình đào tạo được Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nỗ lực phát triển tại UEH-Phân hiệu Vĩnh Long (mã trường KSV).