TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023: Chọn ngành đi ngược số đông: “Giấc mơ” quản trị hiện đại ngành kinh tế mũi nhọn Việt Nam cùng Kinh doanh nông nghiệp

24 tháng 04 năm 2023

Không ai có thể phủ nhận “Kinh doanh nông nghiệp” là cánh tay phải đầy lợi thế để đưa Việt Nam cất cánh. Lĩnh vực truyền thống này đã và đang thay lớp áo mới đầy khởi sắc, cần có những doanh nhân, các nhà quản trị để khởi nghiệp hoặc điều hành các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm, góp phần phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản Việt theo hướng nâng cao giá trị và bền vững. Đó chính là sứ mạng của chương trình Kinh doanh nông nghiệp – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), tại cơ sở TP.HCM (mã trường: KSA) và tại Phân hiệu Vĩnh Long (mã trường: KSV).