TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023: Chương trình tư vấn nhập học trực tuyến “Design Your Future From Day One” hỗ trợ hơn 8000 tân sinh viên thực hiện thủ tục nhập học, thấu hiểu chương trình học, tìm hiểu về các chính sách học bổng, học phí, tín dụng học tập

30 tháng 08 năm 2023

Ngày 25 – 26/8/2023 vừa qua, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã tổ chức thành công Chương trình tư vấn nhập học trực tuyến “Design Your Future From Day One”. Đây là không gian trực tuyến nhằm hỗ trợ tân sinh viên Khóa 49 – Đại học chính quy trong quá trình thực hiện nhập học trực tuyến tại Cổng nhập học UEH. Bên cạnh đó, các bạn tân sinh viên còn được tìm hiểu thông tin về học phí, học bổng, tín dụng học tập và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên; thấu hiểu các lựa chọn chương trình học (Tiếng Anh toàn phần, Tiếng Anh bán phần, Chuẩn) và tham gia chương trình Pre-welcome của Khoa/Viện.